SDL_CD

SDL_CD(3)           SDL API Reference           SDL_CD(3)NAME
    SDL_CD- CDROM Station Informatie

STRUCTURE DEFINITION
    typedef struct{
     int id;
     CDstatus status;
     int numtracks;
     int cur_track;
     int cur_frame;
     SDL_CDtrack track[SDL_MAX_TRACKS+1];
    } SDL_CD;

STRUCTUUR GEGEVENS
    id         Prive station identificeerder

    status       Station status

    numtracks      Aantal sporen op de CD

    cur_track      Huidig spoor

    cur_frame      Huidig frame offset binnen het spoor

    track[SDL_MAX_TRACKS+1]
              Array van spoorbeschrijvingen. (zie SDL_CDtrack)

BESCHRIJVING
    Een SDL_CD structuur wordt geretourneerd door SDL_CDOpen. Het
    representeerd een geopend CDROM apparaat en slaat informatie over de
    lay-out van de sporen op de schijf op.

    Een frame is een basisgegevenseenheid van een CD. CD_FPS frames is
    gelijk aan 1 bij muziek. SDL levert twee macro's voor conversie tussen
    tijd en frames: FRAMES_TO_MSF(f, M,S,F) en MSF_TO_FRAMES.

VOORBEELDEN
    int min, sec, frame;
    int frame_offset;

    FRAMES_TO_MSF(cdrom->cur_frame, &min, &sec, &frame);
    printf("Huidige Positie: %d minuten, %d seconden, %d frames
    ", min, sec, frame);

    frame_offset=MSF_TO_FRAMES(min, sec, frame);

ZIE OOK
    SDL_CDOpen, SDL_CDtrack

VERTALING
    Deze Nederlandstalige vertaling is gemaakt door Myckel Habets
    <myckelhabets@netscape.net> voor het manpages-nl project <manpages-
    nl@nl.linux.org>. Dec 2002.
SDL             Tue 11 Sep 2001, 22:58          SDL_CD(3)