SDL_CDEject

SDL_CDEject(3)         SDL API Reference        SDL_CDEject(3)NAAM
    SDL_CDEject- Werpt een CDROM uit.

SYNOPSIS
    #include "SDL.h"

    int SDL_CDEject(SDL_CD *cdrom);

BESCHRIJVING
    Werpt de opgegeven cdrom uit.

RETOURNEER WAARDE
    Retourneert een 0 bij succes of een -1 bij een fout.

ZIE OOK
    SDL_CD

VERTALING
    Deze Nederlandstalige vertaling is gemaakt door Myckel Habets
    <myckelhabets@netscape.net> voor het manpages-nl project <manpages-
    nl@nl.linux.org>. Jan 2003.SDL             Tue 11 Sep 2001, 22:58       SDL_CDEject(3)