SDL_CDOpen

SDL_CDOpen(3)         SDL API Reference         SDL_CDOpen(3)NAAM
    SDL_CDOpen- Opent een CD-ROM station voor toegang.

SYNOPSIS
    #include "SDL.h"

    SDL_CD *SDL_CDOpen(int station);

BESCHRIJVING
    Opent een CD-ROM station voor toegang. Het retourneert een SDL_CD
    structuur by succes of NULL als het station ongeldig of bezig is. Deze
    nieuw geopende CD-ROM wordt als standaard CD gebruikt als andere CD
    functies naar een NULL CD-ROM verwijzing doorgegeven worden.

    Stations worden genummerd, beginnend bij 0. Station 0 is de standaard
    CD-ROM op het systeem.

VOORBEELDEN
    SDL_CD *cdrom;
    int cur_track;
    int min, sec, frame;
    SDL_Init(SDL_INIT_CDROM);
    atexit(SDL_Quit);

    /* Controlleer voor CD stations */
    if(!SDL_CDNumDrives()){
     /* Geen gevonden */
     fprintf(stderr, "Geen CDROM apparaten beschikbaar
    ");
     exit(-1);
    }

    /* Open het standaard station */
    cdrom=SDL_CDOpen(0);

    /* Werd het geopend? Controlleer of cdrom NULL is */
    if(!cdrom){
     fprintf(stderr, "Kon station niet openen: %s
    ", SDL_GetError());
     exit(-1);
    }

    /* Inhoud informatie afdrukken */
    printf("Naam: %s
    ", SDL_CDName(0));
    printf("Sporen: %d
    ", cdrom->numtracks);
    for(cur_track=0;cur_track < cdrom->numtracks; cur_track++){
     FRAMES_TO_MSF(cdrom->track[cur_track].length, &min, &sec, &frame);
     printf("   Spoor %d: Lengte %d:%d
    ", cur_track, min, sec);
    }

    SDL_CDClose(cdrom);

ZIE OOK
    SDL_CD, SDL_CDtrack, SDL_CDClose

VERTALING
    Deze Nederlandstalige vertaling is gemaakt door Myckel Habets
    <myckelhabets@netscape.net> voor het manpages-nl project <manpages-
    nl@nl.linux.org>. Jan 2003.
SDL             Tue 11 Sep 2001, 22:58        SDL_CDOpen(3)