SDL_CDPlayTracks

SDL_CDPlayTracks(3)      SDL API Reference      SDL_CDPlayTracks(3)NAAM
    SDL_CDPlayTracks- Speelt de opgegeven CD track(s) af

SYNOPSIS
    #include "SDL.h"

    int SDL_CDPlayTracks(SDL_CD *cdrom, int start_track, int start_frame,
    int ntracks, int nframes));

BESCHRIJVING
    SDL_CDPlayTracks speelt de opgegeven CD af, beginnend bij track
    start_track tot na ntracks tracks.

    start_frame is het frame waarbij, vanaf het begin van de start_track,
    begonnen moet worden. nframes is het frame waarbij, vanaf het begin
    van de laatste track (start_track+ntracks), het afspelen moet stoppen.

    SDL_CDPlayTracks zou alleen aangeroepen mogen worden nadat
    SDL_CDStatus, om spoorinformatie over de CD te verkrijgen, aangeroepen
    werd.

       NB:

       Gegevenssporen worden genegeerd.

RETOURNEER WAARDE
    Retourneert een 0 of -1 als er een fout optreed.

VOORBEELDEN
    /* aannemend dat de cdrom hiervoor geopend werd */
    /* Speel de gehele CD */
    if(CD_INDRIVE(SDL_CDStatus(cdrom)))
     SDL_CDPlayTracks(cdrom, 0, 0, 0, 0);

    /* Speel de eerste track */
    if(CD_INDRIVE(SDL_CDStatus(cdrom)))
     SDL_CDPlayTracks(cdrom, 0, 0, 1, 0);

    /* Speel de eerste 15 seconden van de 2e track */
    if(CD_INDRIVE(SDL_CDStatus(cdrom)))
     SDL_CDPlayTracks(cdrom, 1, 0, 0, CD_FPS*15);

ZIE OOK
    SDL_CDPlay, SDL_CDStatus, SDL_CD

VERTALING
    Deze Nederlandstalige vertaling is gemaakt door Myckel Habets
    <myckelhabets@netscape.net> voor het manpages-nl project <manpages-
    nl@nl.linux.org>. Jan 2003.SDL             Tue 11 Sep 2001, 22:58     SDL_CDPlayTracks(3)