SDL_InitSubSystem

SDL_InitSubSystem(3)      SDL API Reference     SDL_InitSubSystem(3)NAAM
    SDL_InitSubSystem- Initialiseer subsystems

SYNOPSIS
    #include "SDL.h"

    int SDL_InitSubSystem(Uint32 opties);

BESCHRIJVING
    Nadat SDL met SDL_Init geinitialiseerd is, mag u ongeinitialiseerde
    subsystemen met SDL_InitSubSystem initialiseren. De opties parameter is
    dezelfde als die in SDL_Init.

VOORBEELDEN
    /* Gescheiden Joystick en Video initialisatie. */
    SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO);
    .
    .
    SDL_SetVideoMode(640, 480, 16, SDL_DOUBLEBUF|SDL_FULLSCREEN);
    .
    /* Doe Wat Video Dingen */
    .
    .
    /* Initialiseer het joystick subsysteem */
    SDL_InitSubSystem(SDL_INIT_JOYSTICK);

    /* Doe wat dingen met video en joystick */
    .
    .
    .
    /* Sluit beide af */
    SDL_Quit();

RETOURNEER WAARDE
    Retourneert -1 bij een fout of 0 bij succes.

ZIE OOK
    SDL_Init, SDL_Quit, SDL_QuitSubSystem

VERTALING
    Deze Nederlandstalige vertaling is gemaakt door Myckel Habets
    <myckelhabets@netscape.net> voor het manpages-nl project <manpages-
    nl@nl.linux.org>. Dec 2002.SDL             Tue 11 Sep 2001, 23:00    SDL_InitSubSystem(3)