SDL_Quit

SDL_Quit(3)          SDL API Reference          SDL_Quit(3)NAAM
    SDL_Quit- SDL afsluiten

SYNOPSIS
    #include "SDL.h"

    void SDL_Quit(void);

BESCHRIJVING
    SDL_Quit sluit alle SDL subsystemen af en bevrijdt de bronnen die
    daaraan toegewezen waren. Dit moet altijd aangeroepen worden voordat u
    afsluit. Om het makkelijk te houden kan u SDL_Quit als uw atexit
    aanroep als volgt instellen:

    SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO|SDL_INIT_AUDIO);
    atexit(SDL_Quit);
    .
    .

       NB:

       Hoewel gebruik van atexit goed werkt voor kleine programma's,
       zouden meer gevordererde gebruikers SDL moeten afsluiten met hun
       eigen opruimcode. Tevens, gebruik van atexit in een bibliotheek
       is een zekere manier om dynamisch geladen code te laten crashen.

ZIE OOK
    SDL_QuitSubsystem, SDL_Init

VERTALING
    Deze Nederlandstalige vertaling is gemaakt door Myckel Habets
    <myckelhabets@netscape.net> voor het manpages-nl project <manpages-
    nl@nl.linux.org>. Dec 2002.
SDL             Tue 11 Sep 2001, 23:00         SDL_Quit(3)