abort

ABORT(3)         Linux - příručka programátora         ABORT(3)JMÉNO
    abort - abnormální ukončení procesu

SYNTAXE
    #include <stdlib.h>

    void abort(void);

POPIS
    Funkce abort() způsobí abnormální ukončení procesu, pouze je-li signál
    SIGABORT zachycen a ovladač tohoto signálu se nevrátí, nedojde k jeho
    ukončení. Jestliže funkce abort() způsobí ukončení programu, všechny
    otevřené proudy jsou vyprázdněny a uzavřeny.

    Je-li signál SIGABORT blokován nebo ignorován, funkce abort() jej i
    přesto překryje.

NÁVRATOVÁ HODNOTA
    Funkce abort() se nikdy nevrací.

SPLŇUJE STANDARDY
    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE
    sigaction(2), exit(3)

VAROVÁNÍ
    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/GNU               26.prosince 1996            ABORT(3)