abort

ABORT(3)         Podręcznik programisty Linuksa         ABORT(3)NAZWA
    abort - awaryjne zakończenie procesu

SKŁADNIA
    #include <stdlib.h>

    noreturn void abort(void);

OPIS
    The abort() function first unblocks the SIGABRT signal, and then raises
    that signal for the calling process (as though raise(3) was called).
    This results in the abnormal termination of the process unless the
    SIGABRT signal is caught and the signal handler does not return (see
    longjmp(3)).

    Jeśli sygnał SIGABRT jest ignorowany lub przechwytywany przez funkcje
    obsługi, która powraca, to funkcja abort() zakończy proces. Aby to
    zrobić, przywróci domyślną procedurę obsługi SIGABRT i ponownie wyśle ten
    sygnał.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Funkcja abort() jest funkcją bez powrotu.

ATRYBUTY
    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w
    podręczniku attributes(7).

    ┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │Interfejs              Atrybut        Wartość │
    ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │abort()               │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └─────────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z
    SVr4, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, 4.3BSD, C89, C99.

UWAGI
    Up until glibc 2.26, if the abort() function caused process termination,
    all open streams were closed and flushed (as with fclose(3)). However,
    in some cases this could result in deadlocks and data corruption.
    Therefore, starting with glibc 2.27, abort() terminates the process
    without flushing streams. POSIX.1 permits either possible behavior,
    saying that abort() "may include an attempt to effect fclose() on all
    open streams".

ZOBACZ TAKŻE
    gdb(1), sigaction(2), assert(3), exit(3), longjmp(3), raise(3)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam
    Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>,
    Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.GNU               22 marca 2021 r.            ABORT(3)