acct

ACCT(5)         Podręcznik programisty Linuksa         ACCT(5)NAZWA
    acct - plik ewidencji procesu

SKŁADNIA
    #include <sys/acct.h>

OPIS
    Jeśli jądro zostało zbudowane z włączoną opcją ewidencjonowania procesów
    (CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT), to wywołanie funkcji systemowej acct(2) włącza
    to ewidencjonowanie, na przykład:

      acct("/var/log/pacct");

    Kiedy ewidencjonowanie procesów jest włączone, jądro zapisuje rekord do
    pliku ewidencji dla każdego zakończonego procesu w systemie. Rekord ten
    zawiera informacje o zakończonym procesie i jest zdefiniowany
    <sys/acct.h> następująco:

      #define ACCT_COMM 16

      typedef u_int16_t comp_t;

      struct acct {
        char ac_flag;      /* Znaczniki ewidencjonowania */
        u_int16_t ac_uid;    /* ID użytkownika */
        u_int16_t ac_gid;    /* ID grupy */
        u_int16_t ac_tty;    /* Terminal sterujący */
        u_int32_t ac_btime;   /* Czas utworzenia procesu
                     (w sekundach od początku epoki) */
        comp_t  ac_utime;   /* Czas CPU użytkownika*/
        comp_t  ac_stime;   /* Czas CPU systemu */
        comp_t  ac_etime;   /* Czas działania procesu */
        comp_t  ac_mem;    /* Średnie użycie pamięci (kB) */
        comp_t  ac_io;    /* Przesłane znaki (nieużywane) */
        comp_t  ac_rw;    /* Bloki odczytane lub zapisane (nieużywane) */
        comp_t  ac_minflt;  /* Mniejsze błędy stron */
        comp_t  ac_majflt;  /* Większe błędy stron */
        comp_t  ac_swaps;   /* Liczba wymian (nieużywane) */
        u_int32_t ac_exitcode; /* Status zakończenia procesu
                     (patrz wait(2)) */
        char   ac_comm[ACCT_COMM+1];
                    /* Nazwa polecenia (zakończona znakiem null
                     nazwa bazowa ostatnio wykonywanego polecenia) */
        char   ac_pad[X];  /* bajty wyrównania */
      };

      enum {     /* Bity, które mogą być ustawione w polu ac_flag */
        AFORK = 0x01,      /* Wykonał fork, ale nie exec */
        ASU  = 0x02,      /* Używał przywilejów administratora */
        ACORE = 0x08,      /* Wykonał zrzut pamięci (core) */
        AXSIG = 0x10      /* Został zabity sygnałem */
      };

    Typ danych comp_t jest wartością zmiennoprzecinkową składającą się z
    3-bitowego wykładnika o podstawie 8 oraz 13-bitowej mantysy. Wartość c
    tego typu można skonwertować do typu long integer w następujący sposób:

      v = (c & 0x1fff) << (((c >> 13) & 0x7) * 3);

    Pola ac_utime, ac_stime oraz ac_etime odmierzają czas w "tyknięciach
    zegara"; aby skonwertować go na sekundy, należy podzielić te wartości
    przez sysconf(_SC_CLK_TCK).

  Wersja 3 formatu pliku ewidencji
    Od wersji jądra 2.6.8 może być tworzona alternatywna wersja pliku
    ewidencji, jeżeli podczas budowania jądra ustawiono opcję
    CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT_V3. Jeśli ta opcja jest ustawiona, to plik
    ewidencji zawiera dodatkowe pola, a szerokość pól c_uid i ac_gid jest
    zwiększona z 16 do 32 bitów (dostosowując do zwiększonego rozmiaru
    identyfikatorów użytkowników i grup w Linuksie 2.4 i późniejszych).
    Rekordy są zdefiniowane następująco:

      struct acct_v3 {
        char   ac_flag;   /* Znaczniki */
        char   ac_version;  /* Zawsze ustawione na ACCT_VERSION (3) */
        u_int16_t ac_tty;    /* Terminal sterujący */
        u_int32_t ac_exitcode; /* Stan zakończenia procesu */
        u_int32_t ac_uid;    /* Rzeczywiste ID użytkownika */
        u_int32_t ac_gid;    /* Rzeczywiste ID grupy */
        u_int32_t ac_pid;    /* ID procesu */
        u_int32_t ac_ppid;   /* ID procesu rodzica */
        u_int32_t ac_btime;   /* Czas utworzenia procesu */
        float   ac_etime;   /* Czas działania procesu */
        comp_t  ac_utime;   /* Czas CPU użytkownika */
        comp_t  ac_stime;   /* Czas CPU systemu */
        comp_t  ac_mem;    /* Średnie zużycie pamięci (kB) */
        comp_t  ac_io;    /* Transferowane znaki(nieużywane) */
        comp_t  ac_rw;    /* Bloki przeczytane lub zapisane
                     (nieużywane) */
        comp_t  ac_minflt;  /* Mniejsze błędy stron */
        comp_t  ac_majflt;  /* Większe błędy stron */
        comp_t  ac_swaps;   /* Liczba wymian (nieużywane) */
        char   ac_comm[ACCT_COMM]; /* Nazwa polecenia */
      };

WERSJE
    Struktura acct_v3 jest definiowana w glibc począwszy od wersji 2.6.

ZGODNE Z
    Ewidencjonowanie procesów ma swój początek w systemach BSD. Chociaż jest
    obsługiwane przez większość systemów, to nie jest ustandaryzowane, więc
    szczegóły implementacji mogą się różnić między systemami.

UWAGI
    Rekordy pliku ewidencji są posortowane po czasie zakończenia procesu.

    W jądrach aż do wersji 2.6.9 włącznie oddzielny rekord ewidencji jest
    zapisywany dla każdego wątku tworzonego przez bibliotekę NPTL. Od wersji
    2.6.10 Linuksa pojedynczy rekord jest zapisywany dla całego procesu po
    zakończeniu ostatniego jego wątku.

    The /proc/sys/kernel/acct file, described in proc(5), defines settings
    that control the behavior of process accounting when disk space runs low.

ZOBACZ TAKŻE
    lastcomm(1), acct(2), accton(8), sa(8)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.11 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej
    Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.Linux              22 marca 2021 r.             ACCT(5)