addr2line

addr2line(1)       Käyttäjän sovellusohjelmat      addr2line(1)NIMI
    addr2line - muuntaa osoitteita tiedostonimiksi ja rivinumeroiksi


YLEISKATSAUS
    addr2line
       [-b bfdnimi | --target=bfdnimi] [-C|--demangle] [-e tiedostonimi
       | --exe=tiedostonimi] [-f|--functions] [-s|--basenames]
       [-H|--help] [-V|--version] [osoiteosoite...]

KUVAUS
    addr2line tulkkaa ohjelman osoitteita tiedostonimiin ja rivinumeroihin.
    Kun määrätään osoite ja ajettava tiedosto, se käyttää tiedoston
    debuggaustietoja ymmärtääkseen, mikä tiedostonimi ja rivinumero
    ovat yhteydessä määrättyyn osoitteeseen.

    Ajettava tiedosto, jota käytetään, määritellään -e-valitsimella.
    Oletus on a.out.

    addr2line käsittää kaksi toimintamoodia.

    Ensimmäisessä heksadesimaali-osoitteet määritellään
    komentorivillä ja addr2line näyttää tiedostonimen ja rivinumeron
    jokaiselle osoitteelle.

    Toisessa addr2line lukee heksadesimaali-osoitteet vakiosyötteestä ja
    tulostaa tiedostonimen ja rivinumeron jokaiselle vakiosyötteen
    osoitteelle. Tässä moodissa addr2line:a voidaan käyttää putkessa
    muuntamaan dynaamisesti valittuja osoitteita.

    Tulosteen muoto on TIEDOSTONIMI:RIVINUMERO. Tiedostonimi ja rivinumero
    jokaiselle osoitteelle tulostetaan erilliselle riville. Jos -f
    valitsinta on käytetty, jokaista TIEDOSTONIMI:RIVINUMERO -riviä
    edeltää FUNKTIONIMI-rivi, jolla on kutsun nimi, mihin osoite
    sisältyy.

    Jos tiedostonimeä tai kutsun nimeä ei voida selvittää, addr2line
    tulostaa kaksi kysymysmerkkiä niiden paikalla. Jos rivinumeroa ei
    voida selvittää, addr2line tulostaa 0.


OPTIOT
    -b bfdnimi

    --target=bfdnimi
       Määrittää kohdetiedostojen objekti-koodin muodoksi bfdnimi.


    -C

    --demangle
       Tulkkaa (demangle) matalan tason symbolien nimet
       käyttäjätason nimiksi. Sen lisäksi poistetaan kaikki
       järjestelmästä riippuvaiset etualleviivaukset, tämä tekee
       C++ -kutsujen nimet luettaviksi.


    -e tiedostonimi

    --exe=tiedostonimi
       Määrittää ajettavan tiedoston nimen, mistä osoitteet
       pitäisi tulkita. Oletustiedosto on a.out.


    -f

    --functions
       Näyttää kutsunimet, kuten myös tiedosto- ja
       rivinumerotiedot.


    -s

    --basenames
       Näyttää vain jokaisen tiedostonimen kannat.


KATSO MYÃS
    `binutils'kohta info-järjestelmässä.

    GNU binäärityökalutRolandH.Pesch(Lokakuu1991).Cygnus Solutions       7. Huhtikuuta 1998         addr2line(1)