adduser.conf

adduser.conf(5)        File Formats Manual       adduser.conf(5)NAMN
    /etc/adduser.conf - konfigurationsfil för adduser(8) och addgroup(8).

BESKRIVNING
    Filen /etc/adduser.conf innehåller standardvärden för programmen
    adduser(8) , addgroup(8) , deluser(8) och delgroup(8). Varje rad
    innehåller ett enstaka värdespar i formatet flagga = värde.
    Citattecken eller apostrofer är tillåtna runt värdet såväl som
    mellanslag runt likamed-tecknet. Kommentarsrader måste påbörjas med
    ett #-tecken som första tecken.

    Giltiga konfigurationsflaggor är:

    DSHELL Inloggningsskalet som ska användas för alla nya användare.
       Standardvärdet är satt till /bin/bash.

    DHOME Katalogen i vilken nya hemkataloger ska skapas i.
       Standardvärde är /home.

    GROUPHOMES
       Om denna är satt till yes kommer hemkataloger att skapas som
       /home/[gruppnamn]/användare. Standardvärde är no.

    LETTERHOMES
       Om denna är satt till yes kommer hemkataloger som skapas att ha
       en extra katalog inlagd som är första bokstaven för
       inloggningsnamnet. Till exempel: /home/a/användare.
       Standardvärde är no.

    SKEL  Katalogen från vilken skelettkonfigurationsfiler för
       användare ska kopias. Standardvärde är /etc/skel.

    FIRST_SYSTEM_UID och LAST_SYSTEM_UID
       ange ett intervall av UID från vilka system UID dynamiskt kan
       allokeras från. Standardvärdet är 100 - 999. Observera att
       systemmjukvara, exempelvis användare som allokeras av paketet
       base-passwd, kan anta att UID med lägre värde än 100 är
       oallokerade.

    FIRST_UID och LAST_UID
       ange ett intervall av uid från vilka vanliga användares uid
       dynamiskt kan allokeras från. Standardvärdet är 1000 - 29999.

    FIRST_SYSTEM_GID och LAST_SYSTEM_GID
       ange ett intervall av GID från vilka system GID dynamiskt kan
       allokeras från. Standardvärdet är 100 - 999.

    FIRST_GID och LAST_GID
       ange ett intervall av GID från vilka vanliga användares GID
       dynamiskt kan allokeras från. Standardvärdet är 1000 - 29999.

    USERGROUPS
       Om denna är satt till yes kommer varje skapad användare att
       ges sin egna grupp att använda. Om denna är no kommer varje
       skapad användare att placeras i gruppen vars gid är USERS_GID
       (se nedan). Standardvärdet är yes.

    USERS_GID
       Om USERGROUPS är no, så är USERS_GID det GID som angivs för
       alla användare som skapas. Standardvärdet är 100.

    DIR_MODE
       Om satt till ett giltigt värde (exempelvis 0755 eller 755)
       kommer kataloger som skapas att ha den angivna rättigheten satt
       som umask. Om inte kommer 0755 att användas som standardvärde.

    SETGID_HOME
       Om denna är satt till yes kommer hemkataloger för användare
       med sin egna grupp ( USERGROUPS=yes ) att ha setgid-biten satt.
       Detta var standardinställningen för adduser version << 3.13.
       Tyvärr har det några nackdelar så vi gör inte det längre
       som standard. Om du vill ha det oavsett kan du fortfarande
       aktivera det här.

    QUOTAUSER
       Om satt till ett icke-tomt värde kommer nya användare att få
       diskkvoten kopierad från den användare. Standardvärde är
       tom.

    NAME_REGEX
       User and group names are checked against this regular
       expression. If the name doesn't match this regexp, user and
       group creation in adduser is refused unless --force-badname is
       set. With --force-badname set, only weak checks are performed.
       The default is the most conservative ^[a-z][-a-z0-9]*$. When
       --system is specified, NAME_REGEX_SYSTEM is used instead.

    NAME_REGEX_SYSTEM
       Names of system users are checked against this regular
       expression. If --system is supplied and the name doesn't match
       this regexp, user creation in adduser is refused unless
       --force-badname is set. With --force-badname set, only weak
       checks are performed. The default is as for the default
       NAME_REGEX but also allowing uppercase letters.

    SKEL_IGNORE_REGEX
       Filer under /etc/skel/ kontrolleras mot detta reguljära uttryck
       och kopieras inte till den nyligen skapade hemkatalogen om de
       matchar. Detta är som standard inställt till ett reguljärt
       uttryck som matchar filer som lämnats kvar av gamla
       konfigurationsfiler (dpkg-(old|new|dist)).

    ADD_EXTRA_GROUPS
       Ställ in detta till något annat än 0 (standard) kommer att
       orsaka att adduser lägger till nyligen skapade
       icke-systemanvändare till listan av grupper som definierats av
       EXTRA_GROUPS (nedan).

    EXTRA_GROUPS
       Detta är listan på grupper som nya icke-systemanvändare
       kommer att läggas till i. Som standard är denna lista
       "dialout cdrom floppy audio video plugdev users games"

ANTECKNINGAR
    VALID NAMES
       adduser och addgroup tvingar anpassning till IEEE standrd
       1003.1-2001 som endast tillåter följande tecken att ingå i
       namnet för en grupp eller användare: bokstäver, sifforer,
       underscore, punkter, snabel-a och talstreck. Namnet får inte
       börja med ett talstreck. "$"-tecken är tillåtet i slutet av
       användarnamn (för att överrensstämma med samba).

       Ytterligare kontroll kan justeras via inställningsparametern
       NAME_REGEX för att lägga till en lokal policy.


FILER
    /etc/adduser.conf

SE OCKSÃ
    adduser(8), addgroup(8), deluser(8), delgroup(8), deluser.conf(5)

ÃVERSÃTTARE
    Denna manualsida har översatts av Daniel Nylander
    <po@danielnylander.se> den 25 november 2005.

    Om du hittar några felaktigheter i översättningen, vänligen skicka
    ett e-postmeddelande till översättaren eller till sändlistan
    <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>,
Debian GNU/Linux      Version 3.113+nmu3ubuntu4      adduser.conf(5)