adduser

ADDUSER(8)         System Manager's Manual         ADDUSER(8)NAVN
    adduser, addgroup - tilføj en bruger eller gruppe til systemet

SYNOPSIS
    adduser [options] [--home DIR] [--shell SHELL] [--no-create-home]
    [--uid ID] [--firstuid ID] [--lastuid ID] [--ingroup GROUP | --gid ID]
    [--disabled-password] [--disabled-login] [--gecos GECOS]
    [--add_extra_groups] [--encrypt-home] user

    adduser --system [tilvalg] [--home MAPPE] [--shell SKAL]
    [--no-create-home] [--uid ID] [--group | --ingroup GRUPPE | --gid ID]
    [--disabled-password] [--disabled-login] [--gecos GECOS] bruger

    addgroup [tilvalg] [--gid ID] gruppe

    addgroup --system [tilvalg] [--gid ID] gruppe

    adduser [tilvalg] brugergruppe

  GÃNGSE TILVALG
    [--quiet] [--debug] [--force-badname] [--help|-h] [--version] [--conf
    FIL]

BESKRIVELSE
    adduser og addgroup tilføjer brugere og grupper til systemet jævnfør
    tilvalg på kommandolinjen og konfigurationsinformation i
    /etc/adduser.conf. De er mere venlige brugerflader til værktøjer på
    lavt niveau såsom programmerne useradd, groupadd og usermod, ved som
    standard at vælge UID- og GID-værdier der overholder Debians politik,
    oprette en hjemmemappe med skeletkonfiguration, køre et tilpasset
    skript og andre funktioner. adduser og addgroup kan køres i en af fem
    tilstande:

  Tilføj en normal bruger
    Hvis kaldt med et argument uden tilvalg og uden tilvalgene --system
    eller --group, så vil adduser tilføje en normal bruger.

    adduser vil vælge den første tilgængelige UID fra intervallet
    angivet for normale brugere i konfigurationsfilen. UID'en kan
    overskrives med tilvalget --uid.

    Intervallet angivet i konfigurationsfilen kan overskrives med
    tilvalgene --firstuid og --lastuid.

    Som standard får hver bruger i Debian GNU/Linux en tilsvarende gruppe
    med det samme navn. Brugergrupper tillader at skrivbare mapper for
    grupper nemt kan vedligeholdes ved at placere de passende brugere i den
    nye gruppe, angive set-group-ID-bit i mappen og sikre at alle brugere
    bruger en umask på 002. Hvis denne indstilling slukkes ved at angive
    USERGROUP til no, så sættes alle brugeres GID'er til USERS_GID.
    Brugeres primære grupper kan også overskrives fra kommandolinjen med
    tilvalgene --gid eller --ingroup for at sætte gruppen per id eller
    navn, respektivt. Brugere kan også tilføjes til en eller flere
    grupper defineret i adduser.conf enten ved at sætte ADD_EXTRA_GROUPS
    til 1 i adduser.conf, eller ved at medtage -add_extra_groups på
    kommandolinjen.

    adduser vil oprette et hjemmemappeemne til DHOME, GROUPHOMES og
    LETTERHOMES. Hjemmemappen kan overskrives fra kommandolinjen med
    tilvalget --home, og skallen med tilvalget --shell. Hjemmemappens
    set-group-ID-bit angives hvis USERGROUPS er yes så at filer oprettet i
    brugerens hjemmemappe vil have den korrekte gruppe.

    adduser will copy files from SKEL into the home directory and prompt
    for finger (gecos) information and a password. The gecos may also be
    set with the --gecos option. With the --disabled-login option, the
    account will be created but will be disabled until a password is set.
    The --disabled-password option will not set a password, but login is
    still possible (for example with SSH RSA keys). To set up an encrypted
    home directory for the new user, add the --encrypt-home option. For
    more information, refer to the -b option of ecryptfs-setup-private(1).

    Hvis filen /usr/local/sbin/adduser.local findes, så vil den blive
    kørt efter at brugerkontoen er blevet sat op for at udføre eventuel
    lokal opsætning. Argumenterne sendt til adduser.local er:
    username uid gid home-directory
    Miljøvaribalen VERBOSE angives jævnfør følgende regel:

    0 hvis --quiet er angivet

    1 hvis hverken --quiet eller --debug er angivet

    2 hvis --debug er angivet

       (Det samme gælder for variablerne DEBUG, men DEBUG er forældet
       og vil blive fjernet i en senere version af adduser).


  Tilføj en systembruger
    Hvis kaldt med et argument uden tilvalg og tilvalget --system, så vil
    adduser tilføje en systembruger. Hvis en bruger med det samme navn
    allerde findes i systemets uid-interval (eller hvis uid'en er angivet,
    hvis en bruger med det uid allerede findes), så vil adduser afsluttes
    med en advarsel. Denne advarsel kan undertrykkes ved at tilføje
    »--quiet«.

    adduser vil vælge den første tilgængelige UID fra intervallet
    angivet for systembrugere i konfigurationsfilen (FIRST_SYSTEM_UID og
    LAST_SYSTEM_UID). Hvis du ønsker at have en specifik UID, så kan du
    angive den med tilvalget --uid.

    Som standard placeres systembrugere i gruppen nogroup. For at placere
    den nye systembruger i en allerede eksisterende gruppe, så brug
    tilvalgene --gid eller --ingroup. For at placere den nye systembruger i
    en ny gruppe med den samme id så brug tilvalget --group.

    En hjemmemappe oprettes med de samme regler som for normale brugere.
    Den nye systembruger vil have skallen /bin/false (med mindre
    overskrevet med tilvalget --shell), og have logind'er deaktiveret.
    Skeletkonfigurationsfiler kopieres ikke.

  Tilføj en brugergruppe
    Hvis adduser kaldes med tilvalget --group og uden at tilvalget --system
    eller addgroup kaldes respektivt, så vil en brugergruppe blive
    tilføjet.


    En GID vil blive valgt fra intervallet angivet for system-GID'er i
    konfigurationsfilen (FIRST_GID, LAST_GID). For at overskrive den
    mekanisme kan du angive GID'en med tilvalget --gid.

    Gruppen oprettes med ingen brugere.

  Tilføj en systemgruppe
    Hvis addgroup kaldes med tilvalget --system, så vil en systemgruppe
    blive tilføjet.

    En GID vil blive valgt fra intervallet angivet for system-GID'er i
    konfigurationsfilen (FIRST_SYSTEM_GID, LAST_SYSTEM_GID). For at
    overskrive den mekanisme kan du give GID'en med tilvalget --gid.

    Gruppen oprettes med ingen brugere.

  Tilføj en eksisterende bruger til en eksisterende gruppe
    Hvis kaldt med to argumenter uden tilvalg, så vil adduser tilføje en
    eksisterende bruger til en eksisterende gruppe.

TILVALG
    --conf FIL
       Brug FIL i stedet for /etc/adduser.conf.

    --disabled-login
       Kør ikke passwd for at angive adgangskoden. Brugeren vil ikke
       kunne bruge sin konto før adgangskoden er angivet.

    --disabled-password
       Som --disabled-login, men logind er stadig mulige (for eksempel
       med SSH RSH-nøgler) men uden at bruge adgangskodegodkendelse.

    --force-badname
       By default, user and group names are checked against the
       configurable regular expression NAME_REGEX (or NAME_REGEX_SYSTEM
       if --system is specified) specified in the configuration file.
       This option forces adduser and addgroup to apply only a weak
       check for validity of the name.

    --gecos GECOS
       Angiv gecos-feltet for den nye oprettede post. adduser vil ikke
       spørge om fingerinformation hvis dette tilvalg er angivet.

    --gid ID
       Når der oprettes en gruppe, så tvinger dette tilvalg det nye
       gruppe-id til det angivet tal. Når der oprettes en bruger, så
       vil dette tilvalg placere brugeren i den gruppe.

    --group
       Når kombineret med --system, så oprettes en gruppe med det
       samme navn og id som systembrugeren. Hvis ikke kombineret med
       --system, så oprettes en gruppe med det angivne navn. Dette er
       standardhandlingen hvis programmet igangsættes som addgroup.

    --help Vis korte instruktioner.

    --home MAPPE
       Brug MAPPE som brugerens hjemmemappe, frem for den angivne
       standard i konfigurationsfilen. Hvis mappen ikke findes, så
       oprettes den og skeletfiler kopieres.

    --shell SKAL
       Brug SKAL som brugerens logindskal, frem for den angivne
       standard i konfigurationsfilen.

    --ingroup GRUPPE
       Tilføj den nye bruger til GRUPPE i stedet for en brugergruppe
       eller standardgruppen defineret af USERS_GID i
       konfigurationsfilen. Dette påvirker brugerens primære gruppe.
       For at tilføje yderligere grupper, så se tilvalget
       add_extra_groups.

    --no-create-home
       Opret ikke hjemmemappen, selv om den ikke findes.

    --quiet
       Undertryk informative beskeder, vis kun advarsler og fejl.

    --debug
       Vær uddybdende, mest nyttig hvis du ønsker at finde et problem
       med adduser.

    --system
       Opret en systembruger eller -gruppe.

    --uid ID
       Tving det nye bruger-id til det angivne nummer. adduser vil
       fejle hvis bruger-id'et allerede er optaget.

    --firstuid ID
       Overskriv den første uid i intervallet som uid'en vælges fra
       (overskriver FIRST_UID angivet i konfigurationsfilen).

    --lastuid ID
       Overskriv den sidste uid i intervallet som uid'en vælges fra
       (LAST_UID).

    --add_extra_groups
       Tilføj ny bruger til ekstra grupper defineret i
       konfigurationsfilen.

    --version
       Vis version og information om ophavsret.


SLUTVÃRDIER
    0   Brugeren findes som angivet. Dette kan have 2 årsager: Brugeren
       blev oprettet af adduser eller brugeren var allerede til stede
       på systemet før adduser blev igangsat. Hvis adduser
       returnerede 0, så vil start af adduser endnu engang med de
       samme parametre som før også returnere 0.

    1   Oprettelse af brugeren eller gruppen mislykkedes, da denne
       allerede var til stede med anden UID/GID end angivet.
       Brugernavnet eller gruppenavnet blev nægtet på grund af en
       forskel mellem de konfigurerede regulære udtryk, se
       adduser.conf(5). Adduser er blevet afbrudt af et signal.
       Eller af for mange endnu udokumenterede svar som så skrives til
       konsollen. Du kan overveje at fjerne --quiet for at gøre
       adduser mere uddybende.


FILER
    /etc/adduser.conf
       Standardkonfigurationsfil for adduser og addgroup

SE OGSÃ
    adduser.conf(5), deluser(8), useradd(8), groupadd(8), usermod(8),
    Debianpolitik 9.2.2.


OPHAVSRET
    Ophavsret 1997, 1998, 1999 Guy Maor. Ãndringer af Roland Bauerschmidt
    og Marc Haber. Yderligere rettelser af Joerg Hoh og Stephen Gran.
    Ophavsret 1995 Ted Hajek, med en stor del lånt fra den oprindelige
    Debian adduser
    Ophavsret 1994 Ian Murdock. adduser er frit programmel; se GNU General
    Public Licence version 2 eller senere for kopieringsbetingelser. Der
    er ingen garanti.Debian GNU/Linux      Version 3.113+nmu3ubuntu4        ADDUSER(8)