alarm

ALARM(2)        Linux Programmeurs Handleiding        ALARM(2)NAAM
    alarm - zet een wekker voor afgeven van een signaal

OVERZICHT
    #include <unistd.h>

    unsigned int alarm(unsigned int seconden);

BESCHRIJVING
    alarm zorgt voor het afgeven van een SIGALRM aan het proces in seconden
    seconden. Als seconden nul is wordt geen nieuw alarm gepland. In elk
    geval wordt elk eerder gezet alarm afgelast.

TERUGGEEF WAARDE
    alarm geeft het aantal seconden dat een eerder gepland alarm nog heeft
    tot het af zal gaan, of nul als er geen eerder gepland alarm is.

OPMERKINGEN
    alarm en setitimer delen hetzelfde uurwerk; aanroepen van de ene zal
    het gebruik van de ander verstoren.

    sleep() kan geïmplementeerd zijn met gebruik van SIGALRM; mengen van
    de aanroepen alarm() en sleep() zijn een slecht idee.

    "Scheduling" {tijd indeling} vertraging kan -zoals altijd- het
    uitvoeren van een programma vertragen voor een willekeurige hoeveelheid
    tijd.

VOLDOET AAN
    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

ZIE
    setitimer(2) {zet uurwerk}, signal(2) {signaal}, sigaction(2) {signaal
    daad}, gettimeofday(2) {krijg tijd op dag}, select(2) {kies}, pause(2)
    {pauze}, sleep(3) {slaap}


VERTALING
    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen
    `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: alarm.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $Linux              21 Juli 1993             ALARM(2)