alcc

ALCC(1)          aMule yardımcı araçları         ALCC(1)Ä°SÄ°M
    alcc - aMule için metin temelli eD2k baÄlantı hesaplayıcısı

KULLANIM
    alcc [-p] [-v] <girdidosya_listesi>

    alcc [-h]

AÃIKLAMA
    <girdidosya_listesi>nde girilen tüm dosyaların eD2k baÄlantılarını
    hesaplar (bir ya da birden fazla dosya olabilir)

    [ -p, --parthashes ]
       Bölümler için hash deÄerlerini hesaplar ve eD2k
       baÄlantılarına ekler.

    [ -h, --help ]
       Kısa bir kullanım açıklaması görüntüler.

    [ -v, --verbose ]
       Geveze olur - hesap adımlarını da gösterir.

GERÄ°BÄ°LDÄ°RÄ°M
    Hataları bildirmek için forumumuzu (http://forum.amule.org/) ya da
    hata takipçimizi (http://bugs.amule.org/) kullanınız. Hataları
    bildirmek için e-mail ve e-mail listemizi kullanmamanızı ve
    geliÅtiricilerden birine doÄrudan bildirmemenizi rica ederiz.

TELÄ°F HAKKI
    aMule ve ilgili tüm yardımcı araçları GNU Genel Kamu Lisansı
    çerçevesinde daÄıtılmaktadır.

Ä°LGÄ°LÄ° BELGELER
    alc(1), amuled(1), amulecmd(1), amuleweb(1), cas(1), ed2k(1), wxcas(1),
    xas(1)

YAZAN
    Bu kılavuz sayfası Vollstrecker <amule@vollstreckernet.de>
    tarafından yazılmıÅtır.aMule eD2k baÄlantı hesaplayıcıEylül 2016             ALCC(1)