alcc

ALCC(1)             utilitare aMule            ALCC(1)NUME
    alcc - calculator link-uri eD2k bazat pe text pentru aMule

REZUMAT
    alcc [-p] [-v] <inputfiles_list>

    alcc [-h]

DESCRIERE
    CalculeazÄ link_urile eD2k pentru toate fiÈierele de intrare date în
    <inputfiles_list> (Poate fi unul sau mai multe fiÈiere).

    [ -p, --parthashes ]
       CalculeazÄ Èi adaugÄ indexurile pÄrÈilor la legÄtura eD2k
       calculatÄ.

    [ -h, --help ]
       TipÄreÈte o scurtÄ descriere de utilizare.

    [ -v, --verbose ]
       Fi detaliat - aratÄ, de asemenea, paÈii de calcul.

RAPORTAREA ERORILOR
    VÄ rugÄm sÄ raportaÈi erorile fie pe forumul
    nostru(http://forum.amule.org/), sau în bugtracker-ul nostru
    (http://bugs.amule.org/). Nu raportaÈi erorile pe email, nici la lista
    noastrÄ de adrese nici direct la nici un membru al echipei.

DREPT DE AUTOR
    aMule Èi toate utilitarele conexe sunt distribuite sub GNU General
    Public License.

VEDEÈI ÈI
    alc(1), amuled(1), amulecmd(1), amuleweb(1), cas(1), ed2k(1), wxcas(1),
    xas(1)

AUTOR
    AceastÄ paginÄ manual a fost scrisÄ de Vollstrecker
    <amule@vollstreckernet.de>Calculator de legÄturi aMule eD2Septembrie 2016            ALCC(1)