alloca

ALLOCA(3)        Podręcznik programisty Linuksa        ALLOCA(3)NAZWA
    alloca - przydzielanie pamięci, która jest automatycznie zwalniana

SKŁADNIA
    #include <alloca.h>

    void *alloca(size_t size);

OPIS
    Funkcja alloca() przydziela rozmiar bajtów pamięci na ramce stosu
    procedury, z której została wywołana. Ta tymczasowa przestrzeń jest
    automatycznie zwalniana po powrocie funkcji, która wywołuje alloca() do
    miejsca wywołania.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Funkcja alloca() zwraca wskaźnik do początku przydzielonej pamięci. Gdy
    przydzielenie pamięci spowoduje przepełnienie stosu, zachowanie programu
    nie jest określone.

ATRYBUTY
    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w
    podręczniku attributes(7).

    ┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │Interfejs              Atrybut        Wartość │
    ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │alloca()               │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └─────────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z
    Funkcja nie występuje w POSIX.1.

    Istnieją dowody, że funkcja alloca() występowała w 32V, PWB, PWB.2, 3BSD
    i 4BSD. W BSD 4.3 istnieje dla niej strona podręcznika. Linux korzysta z
    wersji GNU.

UWAGI
    Funkcja alloca() zależy od maszyny i kompilatora. W przypadku niektórych
    aplikacji jej użycie może poprawić wydajność w porównaniu do użycia
    malloc(3) i free(3). W pewnych przypadkach może także uprościć zwalnianie
    pamięci w aplikacjach, używających longjmp(3) lub siglongjmp(3). W
    pozostałych przypadkach użycie tej funkcji nie jest zalecane.

    Ponieważ przestrzeń alokowana przez alloca() jest przydzielana z
    przestrzeni stosu, to przestrzeń ta jest automatycznie zwalniana, jeśli
    nastąpi przeskoczenie powrotu z funkcji przez wywołanie longjmp(3) lub
    siglongjmp(3).

    The space allocated by alloca() is not automatically deallocated if the
    pointer that refers to it simply goes out of scope.

    Pamięci przydzielonej przez alloca() nie można zwalniać za pomocą
    free(3)!

  Uwagi dotyczące wersji GNU
    Zwyczajowo gcc(1) zamienia wywołania alloca na kod wplatany (inlined).
    Nie będzie tego robił, gdy podana zostanie jedna z opcji: -ansi,
    -std=c89, -std=c99 lub -std=c11 i nie jest dołączony plik nagłówkowy
    <alloca.h>. W przeciwnym wypadku (bez opcji -ansi lub -std=c*) wersja
    glibc pliku <stdlib.h> dołącza plik <alloca.h> zawierający następujące
    linie:

      #ifdef __GNUC__
      #define alloca(size)  __builtin_alloca (size)
      #endif

    co ma niepożądane konsekwencje, gdy ma się własną wersję tej funkcji.

    To, że kod tej funkcji jest wplatany, powoduje niemożliwość pobrania jej
    adresu, jak też niemożliwość zmiany jej zachowania poprzez konsolidację z
    inną biblioteką,

    Kod wplatany często składa się z pojedynczej instrukcji modyfikującej
    wskaźnik stosu, lecz nie sprawdzającej jego przepełnienia. Zatem nigdy
    nie jest zwracana wartość NULL świadcząca o błędzie.

BŁĘDY
    Nie ma żadnego powiadomienia w sytuacji, gdy nie można powiększyć
    przestrzeni stosu (Jednakże po niepoprawnej alokacji, program
    najprawdopodobniej otrzyma sygnał SIGSEGV, jeśli spróbuje uzyskać dostęp
    do niezaalokowanej przestrzeni).

    W wielu systemach alloca() nie może być używana w obrębie listy
    argumentów w wywołaniu funkcji, gdyż zarezerwowana przez alloca()
    przestrzeń stosu znalazłaby się w środku przestrzeni stosu przeznaczonej
    na argumenty funkcji.

ZOBACZ TAKŻE
    brk(2), longjmp(3), malloc(3)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.11 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam
    Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>,
    Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.GNU               22 marca 2021 r.            ALLOCA(3)