amule

AMULE(1)               aMule              AMULE(1)NUME
    amule - client eMule p2p pentru toate platformele

REZUMAT
    amule [-c <path>] [-geometry <geom>] [-o] [-r] [-w <path>] [-d] [-i]
    [-t <num>] [eD2k-link]

    amule [-v]

    amule [-h]


DESCRIERE
    [ -c <path>, --config-dir=<path> ]
       CiteÈte configurarea din <path> în schimb de acasÄ

    [ -geometry <geom> ]
       ConfigureazÄ geometria aplicaÈiei. <geom> utilizeazÄ acelaÈi
       format ca standard X11
       apps:   [=][<width>{xX}<height>][{+-}<xoffset>{+-}<yoffset>]

    [ -o, --log-stdout ]
       TipÄreÈte jurnalul de mesaje la stdout.

    [ -r, --reset-config ]
       Resetare configurÄri la valorile implicite.

    [ -w <path>, --use-amuleweb=<path> ]
       SpecificaÈi locaÈia fiÈierului binar amuleweb la <path>.

    [ -d, --disable-fatal ]
       Nu manipula excepÈia fatalÄ.

    [ -i, --enable-stdin ]
       Nu dezactiva stdin.

    [ -t, --category=<num> ]
       ConfiguraÈi categoria pentru link-urile eD2k trecute la <num>

    [ -v, --version ]
       AfiÈeazÄ numÄrul versiunii curente.

    [ -h, --help ]
       TipÄreÈte o scurtÄ descriere de utilizare.

    [ eD2k-link ]
       AdaugÄ o legÄturÄ eD2k la nucleu.

    Link-ul eD2k de adÄugat poate fi:

     · un link fiÈier (ed2k://|file|...), va fi adÄugat la coada
      descÄrcÄrilor,

     · o legÄturÄ server (ed2k://|server|...), care va fi adÄugatÄ la
      lista serverelor,

     · o legÄturÄ listÄ server, în care caz toate serverele din listÄ
      vor fi adÄugate la lista serverelor;

     · o legÄturÄ magnet.

NOTE
  CÄi
    Pentru toate opÈiunile care iau o <path> valoare, dacÄ path nu conÈine
    nici o parte a unui director (ex. doar un nume de fiÈier simplu),
    atunci se considerÄ a fi sub directorul de configurare aMule, ~/.aMule.

FIÈIERE
    ~/.aMule/*

RAPORTAREA ERORILOR
    VÄ rugÄm sÄ raportaÈi erorile fie pe forumul
    nostru(http://forum.amule.org/), sau în bugtracker-ul nostru
    (http://bugs.amule.org/). Nu raportaÈi erorile pe email, nici la lista
    noastrÄ de adrese nici direct la nici un membru al echipei.

DREPT DE AUTOR
    aMule Èi toate utilitarele conexe sunt distribuite sub GNU General
    Public License.

VEDEÈI ÈI
    alc(1), alcc(1), amuled(1), amulecmd(1), amulegui(1), amuleweb(1),
    cas(1), ed2k(1), wxcas(1), xas(1)

AUTOR
    AceastÄ paginÄ manual a fost scrisÄ de Vollstrecker
    <amule@vollstreckernet.de>aMule v2.3.2          Septembrie 2016            AMULE(1)