amuled

AMULED(1)            aMule Daemon            AMULED(1)NUME
    amuled - clientul eMule p2p pentru toate platformele - versiunea
    demonizatÄ

REZUMAT
    amuled [-c <path>] [-f] [-p <path>] [-e] [-o] [-r] [-w <path>] [-d]
    [-i] [-t <num>] [eD2k-link]

    amuled [-v]

    amuled [-h]

DESCRIERE
    [ -c <path>, --config-dir=<path> ]
       CiteÈte configurarea din <path> în schimb de acasÄ

    [ -f, --full-daemon ]
       BifurcÄ spre fundal.

    [ -p <path>, --pid-file=<path> ]
       DupÄ bifurcare, creazÄ un fiÈier-pid în <path>. <path> trebuie
       sÄ conÈinÄ numele fiÈierului.

    [ -e, --ec-config ]
       ConfigureazÄ EC (conexiuni externe)

    [ -o, --log-stdout ]
       TipÄreÈte jurnalul de mesaje la stdout.

    [ -r, --reset-config ]
       Resetare configurÄri la valorile implicite.

    [ -w <path>, --use-amuleweb=<path> ]
       SpecificaÈi locaÈia fiÈierului binar amuleweb la <path>.

    [ -d, --disable-fatal ]
       Nu manipula excepÈia fatalÄ.

    [ -i, --enable-stdin ]
       Nu dezactiva stdin.

    [ -t, --category=<num> ]
       ConfiguraÈi categoria pentru link-urile eD2k trecute la <num>

    [ -v, --version ]
       AfiÈeazÄ numÄrul versiunii curente.

    [ -h, --help ]
       TipÄreÈte o scurtÄ descriere de utilizare.

    [ eD2k-link ]
       AdaugÄ o legÄturÄ eD2k la nucleu.

    Link-ul eD2k de adÄugat poate fi:

     · un link fiÈier (ed2k://|file|...), va fi adÄugat la coada
      descÄrcÄrilor,

     · o legÄturÄ server (ed2k://|server|...), care va fi adÄugatÄ la
      lista serverelor,

     · o legÄturÄ listÄ server, în care caz toate serverele din listÄ
      vor fi adÄugate la lista serverelor;

     · o legÄturÄ magnet.

FIÈIERE
    ~/.aMule/*

RAPORTAREA ERORILOR
    VÄ rugÄm sÄ raportaÈi erorile fie pe forumul
    nostru(http://forum.amule.org/), sau în bugtracker-ul nostru
    (http://bugs.amule.org/). Nu raportaÈi erorile pe email, nici la lista
    noastrÄ de adrese nici direct la nici un membru al echipei.

DREPT DE AUTOR
    aMule Èi toate utilitarele conexe sunt distribuite sub GNU General
    Public License.

VEDEÈI ÈI
    alcc(1), amule(1), amulecmd(1), amulegui(1), amuleweb(1), cas(1),
    ed2k(1)

AUTOR
    AceastÄ paginÄ manual a fost scrisÄ de Vollstrecker
    <amule@vollstreckernet.de>aMule Daemon v2.3.2       Septembrie 2016           AMULED(1)