amuled

AMULED(1)            aMule Daemon            AMULED(1)Ä°SÄ°M
    amuled - her platformda çalıÅan eMule p2p istemcisi - daemon
    sürümü

KULLANIM
    amuled [-c <yol>] [-f] [-p <yol>] [-e] [-o] [-r] [-w <yol>] [-d] [-i]
    [-t <sayı>] [eD2k-baÄlantısı]

    amuled [-v]

    amuled [-h]

AÃIKLAMA
    [ -c <yol>, --config-dir=<yol> ]
       Yapılandırmayı home yerine <yol>dan oku

    [ -f, --full-daemon ]
       Kendisini arkaplana çatallar.

    [ -p <yol>, --pid-file=<yol> ]
       Ãatallamadan sonra <yol> konumunda bir pid-file dosyası
       yaratır. <yol>un dosya ismini içermesi gerekir.

    [ -e, --ec-config ]
       DB (DıŠBaÄlantılar) Kurulumu

    [ -o, --log-stdout ]
       Log mesajlarını standart çıktıya gönderir.

    [ -r, --reset-config ]
       Yapılandırmayı varsayılan deÄerlere sıfırlar.

    [ -w <yol>, --use-amuleweb=<yol> ]
       amuleweb çalıÅtırılabilir dosyasının konumunu <yol> olarak
       belirler.

    [ -d, --disable-fatal ]
       Kritik istisnaları ele almaz.

    [ -i, --enable-stdin ]
       standart girdiyi devre dıÅı bırakmaz.

    [ -t, --category=<sayı> ]
       <sayı>ya gönderilen eD2k baÄlantılarının kategorilerini
       belirler.

    [ -v, --version ]
       Geçerli sürüm numarasını görüntüler.

    [ -h, --help ]
       Kısa bir kullanım açıklaması görüntüler.

    [ eD2k-baÄlantısı ]
       ÃekirdeÄe bir eD2k baÄlantısı ekler.

    Eklenecek eD2k baÄlantısı Åunlardan biri olabilir:

     · bir dosya baÄlantısı (ed2k://|file|...) ki indirmeler kuyruÄuna
      eklenir;

     · bir sunucu baÄlantısı (ed2k://|server|...) ki sunucu listesine
      eklenir;

     · bir sunucu listesi baÄlantısı, bu durumda listedeki tüm
      sunucular sunucu listesine eklenir;

     · bir magnet baÄlantısı.

DOSYALAR
    ~/.aMule/*

GERÄ°BÄ°LDÄ°RÄ°M
    Hataları bildirmek için forumumuzu (http://forum.amule.org/) ya da
    hata takipçimizi (http://bugs.amule.org/) kullanınız. Hataları
    bildirmek için e-mail ve e-mail listemizi kullanmamanızı ve
    geliÅtiricilerden birine doÄrudan bildirmemenizi rica ederiz.

TELÄ°F HAKKI
    aMule ve ilgili tüm yardımcı araçları GNU Genel Kamu Lisansı
    çerçevesinde daÄıtılmaktadır.

Ä°LGÄ°LÄ° BELGELER
    alcc(1), amule(1), amulecmd(1), amulegui(1), amuleweb(1), cas(1),
    ed2k(1)

YAZAN
    Bu kılavuz sayfası Vollstrecker <amule@vollstreckernet.de>
    tarafından yazılmıÅtır.aMule Daemon v2.3.2        Eylül 2016            AMULED(1)