amulegui

AMULEGUI(1)            aMuleGUI            AMULEGUI(1)NUME
    amulegui - Controlul programului aMule prin GUI

REZUMAT
    amulegui [-c <path>] [-geometry <geom>] [-o] [-r] [-s] [-t <num>]

    amulegui [-v]

    amulegui [-h]

DESCRIERE
    amulegui este un program client Èi poate fi conectat la amule sau
    amuled prin EC. PuteÈi administra programul amule cu el. AsigurÄ
    aproape aceleaÈi funcÈiuni ca amule, chiar dacÄ nucleul funcÈioneazÄ pe
    un alt computer.

    [ -c <path>, --config-dir=<path> ]
       CiteÈte configurarea din <path> în schimb de acasÄ

    [ -geometry <geom> ]
       ConfigureazÄ geometria aplicaÈiei. <geom> utilizeazÄ acelaÈi
       format ca standard X11
       apps:   [=][<width>{xX}<height>][{+-}<xoffset>{+-}<yoffset>]

    [ -o, --log-stdout ]
       TipÄreÈte jurnalul de mesaje la stdout.

    [ -r, --reset-config ]
       Resetare configurÄri la valorile implicite.

    [ -s, --skip ]
       Omite dialogul de conectare.

    [ -t, --category=<num> ]
       ConfiguraÈi categoria pentru link-urile eD2k trecute la <num>

    [ -h, --help ]
       TipÄreÈte o scurtÄ descriere de utilizare.

    [ -v, --version ]
       AfiÈeazÄ numÄrul versiunii curente.

RAPORTAREA ERORILOR
    VÄ rugÄm sÄ raportaÈi erorile fie pe forumul
    nostru(http://forum.amule.org/), sau în bugtracker-ul nostru
    (http://bugs.amule.org/). Nu raportaÈi erorile pe email, nici la lista
    noastrÄ de adrese nici direct la nici un membru al echipei.

DREPT DE AUTOR
    aMule Èi toate utilitarele conexe sunt distribuite sub GNU General
    Public License.

VEDEÈI ÈI
    alc(1), alcc(1), amuled(1), amulecmd(1), amuleweb(1), cas(1), ed2k(1),
    wxcas(1), xas(1)

AUTOR
    AceastÄ paginÄ manual a fost scrisÄ de cÄtre Julien Delange pentru
    Debian <julien AT gunnm DOT org>

    AceastÄ paginÄ manual a fost revizuitÄ de Vollstrecker
    <amule@vollstreckernet.de>aMuleGUI v2.3.2         Septembrie 2016          AMULEGUI(1)