amulegui

AMULEGUI(1)            aMuleGUI            AMULEGUI(1)Ä°SÄ°M
    amulegui - Grafik arayüzlü aMule yönetme programı

KULLANIM
    amulegui [-c <yol>] [-geometry <geom>] [-o] [-r] [-s] [-t <sayı>]

    amulegui [-v]

    amulegui [-h]

AÃIKLAMA
    amulegui istemci bir programdır ve amule ya da amuled'e DB yoluyla
    baÄlanabilir. aMule'ü bu Åekilde yönetebilirsiniz. ÃekirdeÄin baÅka
    bir bilgisayarda çalıÅmasına raÄmen amule'ün neredeyse tüm
    iÅlevlerine eriÅim saÄlar.

    [ -c <yol>, --config-dir=<yol> ]
       Yapılandırmayı home yerine <yol>dan oku

    [ -geometry <geom> ]
       Uygulamanın geometrisini düzenler. <geom> standart X11
       uygulamaları ile aynı biçimi
       kullanır:   [=][<geniÅlik>{xX}<yükseklik>][{+-}<xoffset>{+-}<yoffset>]

    [ -o, --log-stdout ]
       Log mesajlarını standart çıktıya gönderir.

    [ -r, --reset-config ]
       Yapılandırmayı varsayılan deÄerlere sıfırlar.

    [ -s, --skip ]
       BaÄlantı diyaloÄunu geç.

    [ -t, --category=<sayı> ]
       <sayı>ya gönderilen eD2k baÄlantılarının kategorilerini
       belirler.

    [ -h, --help ]
       Kısa bir kullanım açıklaması görüntüler.

    [ -v, --version ]
       Geçerli sürüm numarasını görüntüler.

GERÄ°BÄ°LDÄ°RÄ°M
    Hataları bildirmek için forumumuzu (http://forum.amule.org/) ya da
    hata takipçimizi (http://bugs.amule.org/) kullanınız. Hataları
    bildirmek için e-mail ve e-mail listemizi kullanmamanızı ve
    geliÅtiricilerden birine doÄrudan bildirmemenizi rica ederiz.

TELÄ°F HAKKI
    aMule ve ilgili tüm yardımcı araçları GNU Genel Kamu Lisansı
    çerçevesinde daÄıtılmaktadır.

Ä°LGÄ°LÄ° BELGELER
    alc(1), alcc(1), amuled(1), amulecmd(1), amuleweb(1), cas(1), ed2k(1),
    wxcas(1), xas(1)

YAZAN
    Bu man sayfası Debian için Julien Delange <julien AT gunnm DOT org>
    tarafından yazılmıÅtır

    Bu kılavuz sayfası Vollstrecker <amule@vollstreckernet.de>
    tarafından yeniden yazılmıÅtıraMuleGUI v2.3.2          Eylül 2016           AMULEGUI(1)