amuleweb

AMULEWEB(1)         aMule segédprogramok         AMULEWEB(1)



NÃV
    amuleweb - aMule web kiszolgáló

ÃTTEKINTÃS
    amuleweb [-h <gép>] [-p <port>] [-P <jelszó>] [-f <fájl>] [-q] [-v]
    [-l <nyelv>] [-w] [-t <sablon>] [-s <port>] [-u] [-U <port>] [-z] [-Z]
    [-A <jelszó>] [-G <jelszó>] [-a | -d] [-L] [--no-php] [-N]

    amuleweb [--create-config-from=<fájl>]

    amuleweb [--help]

    amuleweb [--version]

    amuleweb [--amule-config-file=<fájl>]


LEÃRÃS
    Az amuleweb programmal egy web-böngészÅ segÃtségével
    vezérelhetjük az amule(d)-t. Az amuleweb-et az amule(1)-vel együtt
    is lehet indÃtani, vagy külön, kézzel. A beállÃtásait
    konfigurációs fájlban vagy parancssorban is megadhatjuk. A
    parancssori opciók elsÅbbséget élveznek a konfigurácós fájlban
    találtakkal szemben.

    [ -h <gép>, --host=<gép> ]
       A gép, amelyen az aMule fut (alapértelmezés: localhost). A
       <gép> lehet egy IP cÃm vagy egy DNS név.

    [ -p <port>, --port=<port> ]
       Az aMule távoli elérés portja, amint az a BeállÃ‐
       tások->Távoli Elérés panelen beállÃtható
       (alapértelemzés: 4712).

    [ -P <jelszó>, --password=<jelszó> ]
       A távoli elérés jelszava.

    [ -f <fájl>, --config-file=<fájl> ]
       A megadott konfigurációs fájl használata. Az
       alapértelmezett konfigurációs fájl: ~/.aMule/remote.conf

    [ -q, --quiet ]
       Ne Ãrjon semmit a szabvány kimenetre.

    [ -v, --verbose ]
       BÅbeszédű mód - a hibakeresési üzenetek megjelenÃtése.

    [ -l <nyelv>, --locale=<nyelv> ]
       BeállÃtja a program nyelvét. Lásd a MEGJEGYZÃSEK fejezetet a
       <nyelv> paraméter bÅvebb leÃrásához.

    [ -w, --write-config ]
       A parancssori paramétereket beÃrja a konfigurációs fájlba
       és kilép.

    [ -t <sablon>, --template=<sablon> ]
       Betölti a <név> nevű sablont. BÅvebb részletekért lásd a
       SABLONOK fejezetet.

    [ -s <port>, --server-port=<port> ]
       Web kiszolgáló HTTP port. Erre a portra kell irányÃtanod a
       böngészÅdet (alapértelmezés: 4711).

    [ -u ]
       UPnP engedélyezése.

    [ -U <port>, --upnp-port <port> ]
       UPnP port.

    [ -z, --enable-gzip ]
       Engedélyezi a gzip tömörÃtést a HTTP adatátvitelnél a
       sávszélesség jobb kihasználása érdekében.

    [ -Z, --disable-gzip ]
       gzip tömörÃtés tiltása (alapértelmezett).

    [ -A <jelszó>, --admin-pass=<jelszó> ]
       Teljes hozzáférésű jelszó a web kiszolgálóhoz.

    [ -G <jelszó>, --guest-pass=<jelszó> ]
       Web kiszolgáló vendég felhasználó jelszava.

    [ -a, --allow-guest ]
       Vendég felhasználó engedélyezése.

    [ -d, --deny-guest ]
       Vendég felhasználó tiltása (alapértelmezett).

    [ -L, --load-settings ]
       BeállÃtások töltése/mentése a távoli aMule-ról/ra. Ebben
       az esetben az amuleweb figyelmen kÃvül hagyja azokat a
       parancssori és konfigurációs fájlbeli beállÃtásokat,
       amelyeket az aMule-tól is be tud szerezni (ezek beállÃthatók
       a BeállÃtások->Távoli Elérés pontban). A beállÃtások
       mentésekor sem Ãrja azokat fájlba (mint egyébként), hanem az
       aMule-t értesÃti a beállÃtások megváltozásáról. Azon
       beállÃtások, melyek az aMule BeállÃtások
       párbeszédpaneljén nem szerepelnek, nem kerülnek mentésre.

    [ --no-php ]
       PHP értelmezŠletiltása (elavult, ne használd)

    [ -N, --no-script-cache ]
       PHP oldalak újrafordÃtása minden kérésnél.

    [ --create-config-from=<fájl> ]
       Konfigurációs fájl készÃtése a <fájl> alapján, amely az
       aMule érvényes konfigurációs fájlja kell legyen, majd
       utána kilép.

    [ --help ]
       Egy rövid használati leÃrást jelenÃt meg.

    [ --version ]
       MegjelenÃti a verziószámot.

    [ --amule-config-file=<fájl> ]
       aMule konfigurációs fájl. NE HASZNÃLD! Az aMule használja
       ezt a paramétert amikor automatikusan indÃtja az amuleweb-et.
       Ezen paraméter hatására minden más parancssori és
       konfigurációs fájl-béli beállÃtást figyelmen kÃvül hagy,
       a beállÃtásait a megadott <fájl>-ból olvassa, illetve
       bekapcsolja a -q -L opciókat.

MEGJEGYZÃSEK
  Elérési utak
    Minden olyan opciónál amely <fájl> paramétert kér, ha a megadott
    fájl nem tartalmaz könyvtár komponenst (vagyis tisztán csak egy
    fájlnév), akkor azt az aMule konfigurációs könyvtárában
    (~/.aMule) fogja keresni.

  Nyelvek
    A -l opció <nyelv> paramétere a következÅképpen adható meg:
    nyelv[_TERÃLET][.kódolás][@módosÃtó], ahol nyelv az elsÅdleges
    nyelv, TERÃLET egy nyelvváltozat/terület kódja, kódolás a
    karakterkészlet kódja és a módosÃtó „lehetÅvé teszi, hogy a
    felhasználó kiválasszon egy meghatározott esetet a helyi jellemzÅk
    adataiból egyetlen kategórián belül”.

    Például a következŠértékek mind érvényesek:
       de
       de_DE
       de_DE.iso88591
       de_DE@euro
       de_DE.iso88591@euro

    Habár a fentieket mind elfogadja a program, mint érvényes
    nyelvmeghatározást, a kódolás és módosÃtó még nem használt.

    Ráadásként a fenti formátumhoz, megadható akár egy nyelv teljes
    angol megnevezése is, Ãgy például a -l german szintén érvényes
    és egyenértékű a -l de_DE megadással.

    Ha sem a konfigurációs fájlban, sem a parancssorban nincs megadva a
    nyelv, akkor a rendszer alapértelmezett nyelvét fogja használni.

SABLONOK
    Az amuleweb képes az információ különbözÅ felületekkel történÅ
    megjelenÃtésére. Ezeket hÃvjuk sablonoknak, és az amuleweb a -t
    parancssori opcióval vehetŠrá egy adott sablon használatára. A
    sablonokat a következÅ helyeken keresi: elÅször a ~/.aMule/webserver/
    könyvtárban, majd utána a /usr/share/amule/webserver/ könyvtárban.

    Minden sablonnak a sablon nevével megegyezŠalkönyvtárban kell
    lennie, és ez a könyvtár kell tartalmazzon minden fájlt, amelyre a
    sablonnak szüksége van.

FÃJLOK
    ~/.aMule/remote.conf
    ~/.aMule/webserver/
    $(pkgdatadir)/webserver/

PÃLDA
    Tipikusan az amuleweb-et elÅször a következÅképpen indÃtjuk:

    amuleweb -h gépnév -p EC-port -P EC-jelszó -s HTTP-port -A
    admin-jelszó -w

    vagy

    amuleweb --create-config-from=/home/felhasználónév/.aMule/amule.conf

    Ez elmenti a beállÃtásokat a $HOME/.aMule/remote.conf fájlba, hogy
    késÅbb már csak ezt kelljen Ãrni:

    amuleweb

    Természetesen más paraméterek is megadhatók az elsŠpéldában,
    illetve teljesen el is hagyhatóak.

HIBÃK JELENTÃSE
    A hibákat kérjük vagy a fórumon (http://forum.amule.org/), vagy a
    hibakövetÅben (http://bugs.amule.org/) jelentsék. Hibákról kérjük
    ne Ãrjanak levelet (e-mail-t) se a levelezési listára, se
    közvetlenül valamelyik fejlesztÅnek.

COPYRIGHT
    Az aMule és az összes hozzá tartozó segédprogram a GNU General
    Public License védelme alatt áll.

LÃSD MÃG
    amule(1), amulecmd(1)

SZERZÅ
    Ezt a kézikönyv lapot Vollstrecker <amule@vollstreckernet.de> Ãrta.

MAGYAR FORDÃTÃS
    Dévai Tamás <gonosztopi@amule.org>



aMule web kiszolgáló v2.3.2 2016. szeptember          AMULEWEB(1)