ar

ar(1)          Käyttäjän sovellusohjelmat          ar(1)NIMI
    ar - luo ja muokkaa arkistoja, palauttaa arkistoista.


YLEISKATSAUS
    ar [-]{dmpqrtx}[abcilosuvV] [jäsennimi] arkisto tiedostot...


KUVAUS
    GNU ar-ohjelma luo ja muokkaa arkistoja ja palauttaa jäsentiedostoja
    arkistoista. Arkisto on tiedosto, joka pitää sisällään joukon
    muita tiedostoja muodossa, joka mahdollistaa tiedostojen (jäsenten)
    noutamisen alkuperäisessä muodossaan.

    Alkuperäisten tiedostojen sisältö, oikeudet, aikaleima, omistaja
    sekä ryhmä säilytetään arkistossa ja ne voidaan palauttaa, kun
    tiedosto palautetaan arkistosta.

    GNU ar voi ylläpitää arkistoja, joiden jäsenten nimet ovat
    mielivaltaisen pitkiä; kuitenkin, riippuen siitä, kuinka ar on
    konfiguroitu omassa järjestelmässäsi, jäsenten nimien pituus voi
    olla rajoitettu (yhteensopivuuden varmistamiseksi muiden ohjelmien
    arkistoformaatin kanssa). Mikäli tällainen rajoitus on olemassa, se
    on tyypillisesti 15 merkkiä (tyypillinen a.out-tyyppisissä
    formaateissa) tai 16 merkkiä (tyypillinen coff-tyyppisissä
    formaateissa).

    ar kuuluu binääri-työkaluohjelmien joukkoon, koska arkistoja
    käytetään useimmiten kirjastoina, jotka sisältävät yleisesti
    tarvittavia aliohjelmia.

    ar luo indeksin symboleihin, jotka on määritelty
    uudelleensijoitettavissa objektimoduuleissa, kun käytetään
    komentorivioptiota `s'. Kun indeksi on kerran luotu, se päivitetään
    automaattisesti aina, kun ar tekee muutoksia arkiston sisältöön
    (paitsi käytettäessä `q' -komentorivioptiota päivityksen
    yhteydessä). Indeksoitu arkisto nopeuttaa kirjaston linkittämistä
    ja mahdollistaa kirjaston rutiinien keskinäiset kutsut riippumatta
    niiden järjestyksestä arkistossa.

    Voit käyttää komentoa `nm -s' tai `nm --print-armap' indeksitaulun
    listaamiseen. Jos arkistossa ei ole indeksitaulua, se voidaan lisätä
    jälkeenpäin ranlib -ohjelmalla.

    ar vaatii vähintään kaksi argumenttia toimiakseen: yksi kirjain
    halutun toiminnon kuvaamiseen (sekä mahdollisesti muita kirjaimia
    määrittelemään optioita), sekä toiminnon kohteena olevan arkiston
    nimi.

    Useimmat toiminnot hyväksyvät lisäksi tiedostoja argumenteiksi
    määrittelemään toiminnan kohteena olevia tiedostoja.


OPTIOT
    GNU ar sallii toimintoa kuvaavan kirjaimen p sekä optioita kuvaavien
    lippujen mod antamisen missä järjestyksessä tahansa, kunhan ne ovat
    ensimmäisenä komentoriviargumenttina.

    Halutessasi voit aloittaa ensimmäisen komentoriviargumentin viivalla
    (vähennysmerkki).

    p-kirjain kuvaa haluttua toimintoa, ja se voi olla jokin seuraavista,
    mutta voit käyttää vain yhtä näistä:


    d   Poistaa moduuleita arkistosta. Anna poistettavien moduulien
       nimet tiedostoniminä; arkistoa ei muuteta, jos et anna
       poistettavia tiedostonimiä.

       Jos annat `v' -option, ar listaa kaikki arkistosta poistettavat
       moduulit.


    m   Siirrä jäseniä arkiston sisällä.

       Järjestys, jossa jäsenet ovat arkistossa, saattaa vaikuttaa
       ohjelman linkittämiseen kirjaston kanssa, jos symboli on
       määritelty useammassa kuin yhdessä jäsenessä.

       Jos m -toiminnon kanssa ei anneta optioita, kaikki jäsenet,
       joiden nimet on annettu tiedosto-argumentteina siirretään
       arkiston loppuun; voit käyttää `a', `b', tai `i' -optiota,
       jos haluat siirtää jäsenen tarkemmin määriteltyyn paikkaan.


    p   Tulosta annetut arkiston jäsenet. Mikäli `v' -optio on
       annettu, jäsenen nimi tulostetaan ennen sen sisällön
       tulostamista.

       Mikäli et määrittele yhtään tiedostoa, kaikki arkiston
       tiedostot tulostetaan.


    q   Pikalisäys; lisää tiedostoja arkiston loppuun tarkistamatta
       ovatko tiedostot jo arkistossa.

       Optiot `a', `b' ja `i' eivät vaikuta tähän toimintoon; uudet
       jäsenet lisätään aina arkiston loppuun.

       Mikäli optio `v' annetaan, ar listaa kaikki tiedostot, jotka se
       lisää arkistoon.

       Koska tämän toiminnon on tarkoitus olla mahdollisimman nopea,
       indeksitaulua ei päivitetä vaikka se olisikin arkistossa
       olemassa; voit käyttää `ar s' tai ranlib -komentoja
       halutessasi päivittää symbolitaulun.


    r   Lisää tiedostoja arkistoon (korvaten arkistossa jo olevat
       samannimiset jäsenet). Tämä toiminto eroaa toiminnosta `q'
       siten, että arkistosta poistetaan ensin jäsenet , joilla on
       sama nimi kuin lisättävillä tiedostoilla.

       Jos jokin tiedostoniminä annetuista tiedostoista ei ole
       olemassa, ar tulostaa virheilmoituksen eikä poista arkistosta
       vastaavannimisiä jäseniä.

       Oletusarvoisesti uudet jäsenet lisätään arkiston loppuun.
       Voit kuitenkin käyttää optioita `a', `b', tai `i'
       määritelläksesi uuden jäsenen aseman suhteessa toiseen
       jäseneen.

       Optio `v' käytettynä tämän toiminnon kanssa aikaansaa
       jokaisen lisätyn jäsenen nimen tulostuksen, sekä lisäksi
       kirjaimen `a' tai `r' kuvaamaan sitä, lisättiinkö (ilman
       vanhan jäsenen poistamista) vai korvattiinko jäsen.


    t   Tulosta taulukko, joka kuvaa arkiston sisältöä tai ne
       tiedostot, joiden nimet on annettu tiedostoniminä ja jotka ovat
       olemassa arkistossa. Normaalisti vain jäsenen nimi tulostetaan.
       Jos haluat nähdä myös tiedoston oikeudet, aikaleiman,
       omistajan, ryhmän ja koon, voit antaa toiminnolle option `v'.

       Jos et anna yhtään tiedostonnimeä, kaikki arkistossa olevat
       tiedostot tulostetaan.

       Jos arkistossa on useampi kuin yksi samanniminen tiedosto (esim.
       `huu' arkistossa `haa.a'), `ar t haa.a huu' tulostaa vain
       ensimmäisen löytämänsä tiedoston. Kaikkien samannimisten
       tiedostojen listaaminen vaatii arkiston täydellisen sisällön
       tulostamista, esim: `ar t haa.a'.


    x   Palauta jäseniä (nimetty tiedostoniminä) arkistosta. Voit
       käyttää `v' -optiota jos haluat, että ar listaa jokaisen
       palautettavan tiedoston nimen.

       Jos et anna toiminnolle yhtään tiedostoa, kaikki arkistossa
       olevat tiedostot palautetaan.


    Joukko optioita (mod) voi seurata välittömästi (ilman
    välilyöntiä) toimintoa kuvaavaa kirjainta p. Optioilla voi vaikuttaa
    toiminnon käyttäytymiseen:


    a   Lisää uudet tiedostot olemassaolevan jäsenen jälkeen. Jos
       käytät optiota a, olemassaolevan arkiston jäsenen nimen on
       oltava annettu option jäsennimenä, ennen arkiston nimen
       antamista.


    b   Lisää uudet tiedostot ennen olemassaolevaa arkiston jäsentä.
       Jos käytät optiota b, olemassaolevan arkiston jäsenen nimen
       on oltava annettu option jäsennimenä, ennen arkiston nimen
       antamista (sama kuin `i').


    c   Luo arkisto. Annettu arkisto luodaan aina, jos se ei ole
       olemassa, kun päivitystoiminto on annettu. Tällöin
       tulostetaan kuitenkin varoitus ellei sitä tätä optiota
       käyttämällä ole nimenomaan estetty.


    f   Lyhennä nimet arkistossa. ar sallii normaalisti mielivaltaisen
       pitkät tiedostonnimet. Tämä saattaa kuitenkin aiheuttaa sen,
       että luodut arkistot eivät ole yhteensopivia joidenkin
       järjestelmien oman ar-ohjelman kanssa. Jos tämä aiheuttaa
       ongelmia, f -optiota voidaan käyttää tiedostojen nimien
       lyhentämiseen niiden arkistoon lisäyksen yhteydessä.


    i   Lisää uudet tiedostot ennen olemassaolevaa arkiston jäsentä.
       Jos käytät optiota b, olemassaolevan arkiston jäsenen nimen
       on oltava annettu option jäsennimenä, ennen arkiston nimen
       antamista (sama kuin `b').


    l   Tämä optio on sallittu yhteensopivuussyistä, mutta sillä ei
       ole mitään vaikutusta.


    o   Säilytä alkuperäiset jäsenten aikaleimat palautuksen
       yhteydessä. Jos tätä optiota ei anneta, arkistosta palautetut
       tiedostot saavat aikaleimansa palautushetken mukaan.


    s   Kirjoita indeksitaulu arkistoon tai päivitä olemassaoleva
       taulu vaikka arkistoon ei tehtäisikään muita muutoksia.
       Tätä optiota voidaan käyttää yksinään tai se voidaan
       yhdistää johonkin toimintoon. `ar s' -komennon suorittaminen
       arkistolle vastaa toiminnoltaan `ranlib' -komentoa.


    u   Normaalisti ar r... lisää kaikki annetut tiedostot arkistoon.
       Jos haluat lisätä vain ne tiedostot, jotka ovat uudempia kuin
       arkistossa jo olevat samannimiset jäsenet, käytä tätä
       optiota. `u'-optio on sallittu vain toiminnon `r' (korvaa)
       kanssa. Erityisesti yhdistelmä `qu' ei ole sallittu, koska
       aikaleimojen tarkistaminen hävittäisi nopeushyödyn
       `q'-toiminnosta.


    v   Tämä optio aikaansaa sen, että ar tulostaa toimintoon
       liittyvää lisäinformaatiota. Esimerkiksi monet toiminnot
       tulostavat käsiteltävät tiedostonimet, kun niitä
       käytetään yhdessä option `v' kanssa.


    V   Tämä optio tulostaa ar-ohjelman versionumeron.


COPYING
    Copyright (c) 1991 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
    manual under the conditions for verbatim copying, provided that the
    entire resulting derived work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this
    manual into another language, under the above conditions for modified
    versions, except that this permission notice may be included in
    translations approved by the Free Software Foundation instead of in the
    original English.

KATSO MYÃS
    `binutils' info-järjestelmässä; The GNU Binary Utilities, Roland H.
    Pesch (October 1991), nm(1), ranlib(1)cygnus support        29. Toukokuuta 1998            ar(1)