arch

ARCH(1)        PodrÄcznik linuksowego programisty        ARCH(1)NAZWA
    arch - wydrukuj architekturÄ maszyny

SKÅADNIA
    arch

OPIS
    arch jest równoważny do uname -m

    Na dzisiejszych systemach linuksowych arch drukuje "i386", "i486",
    "i586", "alpha", "sparc", "arm", "m68k", "mips", "ppc".

ZOBACZ TAKŻE
    uname(1), uname(2)Linux 2.0            4 lipca 1997             ARCH(1)