ark

ARK(1)             Ark användarhandbok            ARK(1)NAMN
    ark - Ett arkiveringsverktyg för KDE

SYNOPSIS
    ark [-b] [-a] [-e] [-O] [-c] [-f suffix] [-p] [-t fil] [-d] [-m] [-o
      katalog] [Generella väljare för KF5] [Generella väljare för Qt(TM)]

BESKRIVNING
    Ark är ett program för att hantera diverse komprimerade filformat i
    KDE-miljön. Arkiv kan visas, packas upp, skapas och ändras inne i Ark.
    Programmet hanterar diverse format som tar, gzip, bzip2, zip och rar (om
    lämpliga bibliotek eller kommandoradsprogram är installerade).

ANVÄNDNINGSLÄGEN
    Ark kan antingen användas som ett fristående program med grafiskt
    användargränssnitt, samt som ett kommandoradsprogram för att utföra vissa
    specifika uppgifter.

    Om det startas utan väljarna -b (--batch) eller -c (--add), startas Ark
    som ett vanligt program med grafiskt användargränssnitt.

    När alternativet -b (--batch) används, kan Ark användas för att packa upp
    innehållet i en eller flera filer direkt från kommandoraden, utan att
    starta dess grafiska användargränssnitt.

    När alternativet -c (--add) används, frågar Ark efter filer som ska
    läggas till i ett nytt arkiv eller i ett befintligt arkiv.

VÄLJARE
    -d, --dialog
      Visa en dialogruta för att ange alternativ för åtgärderna batch eller
      add.

    -m, --mimetypes
      Lista Mime-typer som stöds.

    -o, --destination katalog
      Ställ in standardkatalogen för uppackning till katalog. Om den inte
      anges, används aktuell sökväg.

  Väljare för att lägga till filer
    -c, --add
      Fråga användaren efter namnet på arkivet och lägg till angivna filer
      i det. Avsluta när det är färdigt.

    -t, --add-to filnamn
      Lägg till angivna filer i filnamn. Skapa arkivet om det inte finns.
      Avsluta när det är färdigt.

    -p, --changetofirstpath
      Byt arbetskatalog till den första posten och lägg till alla andra
      poster i förhållande till den.

    -f, --autofilename suffix
      Välj automatiskt filnamn med valt suffix (till exempel rar, tar.gz,
      zip, eller någon annan typ som stöds).

  Alternativ för uppackning i bakgrunden
    -b, --batch
      Använd bakgrundsgränssnittet istället för den vanliga dialogrutan.
      Alternativet är underförstått om mer än en webbadress anges.

    -e, --autodestination
      Destinationsvärdet ställs in till sökvägen för den första filen som
      anges.

    -a, --autosubfolder
      Arkivets innehåll läses, och om det detekteras att det inte
      innehåller en enda katalog, skapas en underkatalog med arkivnamnet.

    -O, --opendestination
      Öppna målkatalogen när uppackningen är färdig.

SE OCKSÅ
      Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/ark
      (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter
      help:/ark).
      kf5options(7)
      qt5options(7)

EXEMPEL
    ark --batch arkiv.tar.bz2
      Packar upp arkiv.tar.bz2 i arbetskatalogen utan att visa något
      grafiskt användargränssnitt.

    ark -b -d arkiv.tar.bz2 arkiv2.zip
      Visar först en dialogruta med uppackningsalternativ och packar
      därefter upp både arkiv.tar.bz2 och arkiv2.zip i katalogen som väljes
      i dialogrutan.

    ark --add-to mitt-arkiv.zip foto1.jpg text.txt
      Skapar mitt-arkiv.zip om det inte finns och lägger därefter till
      foto1.jpg och text.txt i det.

UNDERHÅLLSANSVAR
    Ark underhålls för närvarande av Elvis Angelaccio och Ragnar Thomsen.

AUTHORS
    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Ursprunglig version av Ark manualsida 2005.

    Raphael Kubo da Costa <rakuco@FreeBSD.org>
      Uppdatering av Ark manualsida 2009.

    Ragnar Thomsen <rthomsen6@gmail.com>
      Uppdatering av Ark manualsida 2015 och 2016.KDE-program 18.12         2018-08-08               ARK(1)