ark

ARK(1)          Gebruikershandboek van Ark          ARK(1)NAME
    ark - KDE's archiveerprogramma

SAMENVATTING
    ark [-b] [-a] [-e] [-O] [-c] [-f suffix] [-p] [-t bestand] [-d] [-m]
      [-o map] [KF5 algemene opties] [Qt(TM) algemene opties]

BESCHRIJVING
    Ark is een programma voor het beheren van verschillende gecomprimeerde
    bestandsformaten binnen KDE. Archieven kunnen worden bekeken,
    uitgepakt, aangemaakt en gewijzigd met Ark. Het programma kan
    verschillende formaten behandelen zoals tar, gzip, bzip2, zip, rar
    (wanneer de juiste bibliotheken of commandoregel programma's zijn
    geïnstalleerd).

WERKWIJZEN
    Ark kan worden gebruikt ofwel als een alleenstaand GUI-programma of als
    een commandoregelprogramma om bepaalde specifieke taken uit te voeren.

    Aangeroepen zonder de -b (--batch) of -c (--add) opties, wordt Ark
    gestart als een normaal GUI-programma.

    Wanneer de -b (--batch) optie wordt gebruikt, kan Ark worden gebruikt
    om de inhoud van een of meer bestanden uit te pakken direct vanaf de
    commandoregel, zonder het starten van zijn GUI.

    Wanneer de -c (--add) optie wordt gebruikt, zal Ark om bestanden vragen
    die zullen worden toegevoegd aan een nieuw of bestaand archief.

OPTIES
    -d, --dialog
      Een dialoog tonen om de opties voor een batch- of toevoeg-operatie
      te specificeren.

    -m, --mimetypes
      Maak een lijst met ondersteunde MIME-types.

    -o, --destination map
      Maak map de standaard uitpakmap. Als deze niet wordt gegeven dan
      wordt het huidige pad gebruikt.

  Opties voor bestanden toevoegen
    -c, --add
      De gebruiker vragen om een bestandsnaam voor het archief en daaraan
      bestanden toevoegen. Afsluiten wanneer voltooid.

    -t, --add-to bestandsnaam
      De gekozen bestanden toevoegen aan bestandsnaam. Archief aanmaken
      als het nog niet bestaat. Afsluiten wanneer voltooid.

    -p, --changetofirstpath
      De huidige map veranderen naar de eerste, en alle andere relatief
      hier aan toevoegen.

    -f, --autofilename achtervoegsel
      Automatisch een bestandsnaam kiezen, met het geselecteerde
      achtervoegsel (bijv. rar, tar.gz of andere ondersteunde types)..

  Opties voor batch-uitpakken
    -b, --batch
      De batch-interface gebruiken in plaats van de gebruikelijke
      dialoog. Deze optie is impliciet wanneer meer dan één url-adres
      wordt gespecificeerd.

    -e, --autodestination
      Het doelargument zal worden ingesteld op het pad van het eerste
      gegeven bestand.

    -a, --autosubfolder
      De inhoud van het archief zal worden gelezen, en indien het meer
      dan één map bevat zal een submap met de naam van het archief worden
      gemaakt.

    -O, --opendestination
      Open de bestemmingsmap wanneer de extractie gereed is.

ZIE OOK
      Meer gedetailleerde gebruikersdocumentatie is beschikbaar van
      help:/ark (voer deze URL in in Konqueror of voer khelpcenter
      help:/ark uit).
      kf5options(7)
      qt5options(7)

VOORBEELDEN
    ark --batch archief.tar.bz2
      Zal archief.tar.bz2 uitpakken in de huidige map zonder een GUI te
      tonen.

    ark -b -d archief.tar.bz2 archief2.zip
      Zal eerst een extractie-opties-dialoog tonen en beide
      archief.tar.bz2 en archief2.zip uitpakken in de in de dialoog
      gekozen map.

    ark --add-to mijn-archief.zip foto1.jpg tekst.txt
      Zal mijn-archief.zip aanmaken als het niet bestaat en daarna
      photo1.jpg en text.txt er aan toevoegen.

ONDERHOUDER
    Ark wordt nu onderhouden door Elvis Angelaccio en Ragnar Thomsen.

AUTEURS
    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Initiële versie van Ark manpagina in 2005.

    Raphael Kubo da Costa <rakuco@FreeBSD.org>
      Bijwerken van Ark manpagina in 2009.

    Ragnar Thomsen <rthomsen6@gmail.com>
      Update of Ark manpagina in 2015 en 2016.KDE Applications 18.12      2018-08-08              ARK(1)