as

as(1)          Käyttäjän sovellusohjelmat          as(1)NIMI
    GNU as - järjestelmäriippumaton GNU-assemblerkääntäjä.


YLEISKATSAUS
    as [-a[dhlns]=tiedosto]] [-D] [--defsym SYM=ARVO] [-f] [-I polku] [-K]
    [-L] [-M | --mri] [-o objektitiedostot] [-R] [-v] [-w]
    [-- | tiedostot...]

    vain-i960 -valitsimet:
    [-ACA|-ACA_A|-ACB|-ACC|-AKA|-AKB|-AKC|-AMC] [-b] [-no-relax]

    vain-m680x0 -valitsimet:
    [-l] [-mc68000|-mc68010|-mc68020]


KUVAUS
    GNU as sisältää todellisuudessa useita assemblerkääntäjiä. Jos
    käytät tai olet käyttänyt GNU-assemblerkääntäjää jossain
    laiteympäristössä, huomaat, että se on samankaltainen myös muissa
    laiteympäristöissä. Objektitiedostomuodot, useimmat
    kääntäjäkomennot (kutsutaan myös pseudo-käskyiksi) ja kielioppi
    ovat yhteisiä eri laiteympäristöissä.

    Lisätietoa GNU as:n käyttämästä kieliopista ja pseudo-käskyistä
    on nähtävillä info-sivuilla as:n kohdalla tai manuaalissa Using as:
    The GNU Assembler.

    as on ensisijaisesti tarkoitettu kääntämään GNU C-kääntäjän
    tulostetta ld-linkkerin käyttöön. Siitä huolimatta olemme
    yrittäneet saada as:n kääntämään oikein kaiken, minkä natiivi
    assemblerkääntäjä kääntäisi. Tämä ei tarkoita sitä, että as
    käyttäisi aina samaa syntaksia kuin muut assemblerkääntäjät
    samalle arkkitehtuurille; tiedämme esimerkiksi useita
    epäyhteensopivia versioita 680x0-assemblerkielen syntaksista.

    Joka kerta kun ajat as:n, se kääntää ainoastaan yhden
    lähdekooditiedoston. Lähdekoodi voi koostua useammasta tiedostosta.
    (Huomaa, että vakiosyöte on myös tiedosto.)

    Jos as:lle ei anna tiedoston nimeä, se yrittää lukea
    vakiosyötettä, joka todennäköisesti on sinun terminaalisi. Paina
    crtl-D kertoaksesi as:lle, että syötteessä ei ole enää
    käännettävää. Käytä `--' komentorivillä, jos tarvitset
    tiettyä nimeä vakiosyötetiedostolle.

    as voi tulostaa varoituksia ja virheilmoituksia virhetulosteeseen
    (yleensä terminaalisi). Tätä ei pitäisi tapahtua, kun kääntäjä
    ajaa as:n automaattisesti. Varoitukset on oletuksena tehty niin, että
    as jatkaa viallisen ohjelman kääntämistä; vakavat virheilmoitukset
    pysäyttävät kääntämisen.


OPTIOT
    -a   Aseta assemblyluettelot. On myös erilaisia alivalitsimia. d
       Ohita debuggausohjeet. h Sisällytä korkeamman tason
       lähdekoodi; tämä on valittavissa ainoastaan, jos
       lähdekooditiedosto on löydettävissä ja se on käännetty -g
       parametrillä. l Sisällytä assemblyluettelot. n Ohita muodon
       käsittely. s Sisällyttää symboliluettelot. = tiedosto
       Aseta luettelotiedoston nimi; tämän täytyy olla viimeinen
       alivalitsin. Oletuksena käytössä on alivalitsimet hls.

    -D   Tämä valitsin hyväksytään vain skriptien yhteensopivuuden
       vuoksi; as:aa käytettäessä se ei tee mitään.

    --defsym SYM=ARVO
       Määritä symbolin SYM arvoksi ARVO ennen kääntämistä.
       ARVO:n täytyy olla kokonaislukuvakio. Kuten C:ssä, 0x-
       alkuiset ovat heksadesimaalinumeroita, ja 0-alkuiset
       oktaalinumeroita.

    -f   ``fast''--ohita esikäsittely (oletetaan että lähdekoodi on
       kääntäjän jälkeä).

    -I polku
       Lisää polku listaan, josta haetaan .include-direktiivejä.

    -K   Näytä varoitus, kun erotustaulukoita on muutettu pitkän
       relatiivisen hypyn vuoksi.

    -L   Säilytä paikalliset symbolit (symbolitaulukossa),
       `L'-alkuisina.

    -M, --mri
       Käännä MRI-yhteensopivassa moodissa.

    -o objektitiedosto
       Nimeä objektitiedosto, jonka as tekee.

    -R   Yhdistä data- ja tekstiosasto.

    -v   Kerro as:n versio.

    -W   Poista varoitukset.

    -- | tiedostot...
       Käännettävät tiedostot. (Vakiosyöte on --)

    -Avar (Jos konfiguroitu Intel 960:lle.) Määritä, mikä
       960-arkkitehtuurin muunnos on kohteena.

    -b   (Jos konfiguroitu Intel 960:lle.) Lisää koodi keräämään
       tilastoja haarautumista.

    -no-relax
       (Jos konfiguroitu Intel 960:lle.) Ãlä muuta vertailu- ja
       haarautumiskäskyjä pitkiksi relatiivisiksi hypyiksi; lopeta
       virheeseen jos välttämätöntä.

    -l   (Jos konfiguroitu Motorola 68000:lle).
       Lyhennä viittaukset määrittelemättömiin symboleihin sanaksi
       kahden sijaan.

    -mc68000|-mc68010|-mc68020
       (Jos konfiguroitu Motorola 68000:lle).
       Määritä, mikä prosessori 68000-perheestä on kohteena
       (oletus 68020).


    Valitsimet voivat olla missä tahansa järjestyksessä ennen, välissä
    tai jälkeen tiedostonimien. Tiedostonimien järjestys on tärkeä.

    `--' (kaksi viivaa) pelkästään nimeää vakiosyöteen tiedostoksi,
    yhtenä käännettävänä tiedostona as:lle.

    Kaikki komentoriviparametrit, jotka alkavat tavuviivalla (`-') ovat
    valitsimia, poikkeuksena `--'. Jokainen valitsin muuttaa as:n
    käyttäytymistä. Valitsimen muuttaminen ei vaikuta muiden valitsimien
    toimintaan. Kaikki valitsimet ovat muotoa `-' ja perässä yksi tai
    useampi kirjain; isot ja pienet kirjaimet merkitsevät eri asioita.
    Kaikki valitsimet ovat valinnaisia.

    `-o'-valitsimen jälkeen tulee olla täsmälleen yksi tiedostonimi.
    Tiedostonimi voi seurata välittömästi (yhteensopiva vanhempien
    assemblerkääntäjien kanssa) tai seuraavana parametrina (GNU-
    standardi).

    Nämä kaksi komentoriviä tarkoittavat samaa:
    as -o minun-objekti-tiedosto.o höpöhöpö.s
    as -ominun-objekti-tiedosto.o höpöhöpö.s


COPYING
    Copyright (c) 1991, 1992 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
    manual under the conditions for verbatim copying, provided that the
    entire resulting derived work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this
    manual into another language, under the above conditions for modified
    versions, except that this permission notice may be included in
    translations approved by the Free Software Foundation instead of in the
    original English.

KATSO MYÃS
    infon kohdasta `as'; Using as: The GNU Assembler; gcc(1), ld(1).
cygnus support        7. Huhtikuuta 1998             as(1)