as

as(1)           GNU fejlesztÅi eszközök           as(1)NÃV
    GNU as - a portolható GNU assembler.


ÃTTEKINTÃS
    as [-a[dhlns] [=fájl ]] [-D] [--defsym SYM=ÃRTÃK] [-f] [--gstabs] [-I
    útvonal ] [-K] [-L] [-M | --mri] [-o objfájl ] [-R]
    [--traditional-format] [-v] [-w] [-- | fájlok ...]

    csak i960-on működŠkapcsolók:
    [-ACA|-ACA_A|-ACB |-ACC|-AKA|-AKB |-AKC|-AMC] [-b] [-no-relax]

    csak m680x0-on működŠkapcsolók:
    [-l] [-mc68000|-mc68010|-mc68020]


LEÃRÃS
    GNU as valójában nem egyetlen program, hanem egy assembler-család.
    Ha a GNU assemblert használja (vagy használta) egy architektúrán,
    hasonló fejlesztÅi környezetet kap akkor is, ha egy másikon
    használja. Minden verzió túlnyomórészt megegyezik a többivel,
    beleértve az object-fájlok formátumát, a legtöbb assembler-utasÃ‐
    tást (amelyeket még pszeudo-opcióknak szokás nevezni) és az
    assembler szintakszist.

    A szintakszisokat és a pszeudo-opciókat illetÅen, nézze meg az ` as
    ' bejegyzést a info-ban (vagy a kézikönyv Using as: The GNU
    Assembler-részében).

    Az as elsÅsorban azért készült, hogy összerakja a GNU C-fordÃ‐
    tójának, a gcc-nek a kimenetét, hogy az használható legyen a
    linker, az ld számára. Mindemellett megpróbáltuk úgy megalkotni
    az as-t, hogy kifogástalanul összeillessze mindazt, amit egy natÃv
    assemblernek össze kell tudni. Ez nem jelenti azt, hogy az as mindig
    ugyanazt a szintaktikát használja, amit az azonos architektúrán
    lévŠtöbbi assembler; például a 680x0 assembly nyelvének
    szintaktikáját tekintve számos inkompatibÃlis változatról tudunk.

    Minden egyes alkalommal, amikor az as lefut, pontosan egy
    forrásprogramot rak össze. A forrásprogram egy vagy több fájlból
    áll. (A szabványos bemenet is egy fájl.)

    Ha az as-nek nem adott meg fájlt, akkor megkÃsérel beolvasni egy
    bemeneti fájlt az as szabványos bemenetérÅl, amely általában az Ãn
    terminálja. Az as-nek a ctl-D-vel tudja megmondani, hogy nincs több
    összerakandó program. Használja a ` -- '-t ha arra van szüksége,
    hogy a parancssorban meghatározza a szabványos bemenetfájl nevét.

    Az as figyelmeztetéseket és hibaüzeneteket Ãrhat a szabványos
    hibafájlba (általában ez az Ãn terminálja). Ez nem fordul elÅ, ha
    az as-t egy fordÃtó futtatja. A figyelmeztetések egy feltevés
    lehetÅségével számolnak be, de az as egy ingatag programot is össze
    tud rakni; a hibabejelentések komoly problémákat ecsetelnek, amelyek
    miatt az összeszerkesztés is leáll.


KAPCSOLÃK
    -a   Bekapcsolja az assembly-listázást. Számos alkapcsolója van.
       A d kihagyja a debug-utasÃtásokat. A h befordÃtja a magas
       szintű forráskódot; ez csak akkor lehetséges, ha a
       forrásfájl megtalálható, és a programkód a -g -vel lett
       fordÃtva. Az l befordÃt egy assembly listát. Az n kihagyja a
       formák feldolgozását. Az s befordÃt egy szimbólumlistát. Az
       = fájl beállÃtja a listafájl nevét; ennek kell lennie az
       utolsó alkapcsolónak. Az alapértelmezett alkapcsolók: hls.

    -D   Ez az opció csak egy más assemblereket meghÃvó szkript
       kompatibilitásának érdekében elfogadott; nincs hatással az
       as-re.

    --defsym SYM=ÃRTÃK
       A bemeneti fájl összerakása elÅtt a SYM szimbólumot az
       ÃRTÃKre definiálja. Az ÃRTÃKnek egész konstansnak kell
       lennie. Mint C-nyelvben, a 0x kezdÅdés hexadecimális értéket
       jelez, a 0 kezdés pedig oktálisat.

    -f   ``fast (gyors)''--skip (ugrás) elÅfeldolgozás (feltételezve,
       hogy a forrás egy fordÃtó kimenete).

    -I útvonal
       Hozzáadja az útvonalat az .include direktÃva keresési
       listájához.

    --gstabs
       Stabs (szimbólumtábla) debugolási információ generálása
       minden egyes assembler sorhoz. Ez segÃthet az assembler kód
       debugolásában, feltéve, hogy a debugger ezt értelmezni
       tudja.

    -K   Figyelmeztetés, ha eltérŠtáblák változtak meg a hosszú
       áthelyezésekhez.

    -L   Meghagyja (a szimbólumtáblában) az ` L '-el kezdÅdÅ helyi
       szimbólumokat.

    -M, --mri
       MRI-kompatÃbilis módú összeszerkesztés.

    -o objfájl
       Az as object-fájl kimenetének neve.

    -R   Az adat részt a szöveg részbe zárja.

    --traditional-format
       A natÃv assembler formátum használata, ha lehetséges.

    -v   MegjelenÃti az as verziószámát.

    -W   Elhallgatja a figyelmeztetŠüzeneteket.

    -- | fájlok...
       Az összeszerkesztendŠforrásfájlok, vagy a szabványos
       bemenet (--)

    -Avar (Ha Intel 960-asra van beállÃtva.) Meghatározza, hogy a
       960-as architektúrának mely változata a cél.

    -b   (Ha Intel 960-asra van beállÃtva.) Kód hozzáadása az
       elágazások statisztikáinak begyűjtéséhez.

    -no-relax
       (Ha Intel 960-asra van beállÃtva.) Nem módosÃtja az
       összehasonlÃt-és-dönt utasÃtásokat a hosszú
       átmozgatásokhoz; hibaüzenet, ha szükséges.

    -l   (Ha Motorola 68000-esre van beállÃtva).
       Rövid hivatkozások a meghatározatlan szimbólumokra, két
       szó helyett egyre.

    -mc68000|-mc68010|-mc68020
       (Ha Motorola 68000-esre van beállÃtva).
       Meghatározza a célprocesszort a 68000-es családon belül (az
       alapértelmezett a 68020-as).

    A kapcsolók sorrendje tetszÅleges, sÅt a fájlnevek elÅtt, után és
    között is lehetnek, viszont a fájlnevek sorrendje fontos.

    ` -- ' (két elválasztójel) a szabványos bemenet fájl
    meghatározott nevei, mint egyike a fájloknak, amelyet as-nek össze
    kell szerkesztenie. Kivéve a ` -- ' kapcsolót, bármely parancssori
    argumentum, amely kötÅjellel kezdÅdik (` - '), egy kapcsoló.
    Mindegyik módosÃtja az as viselkedését, de egyik sem változtatja
    meg egy másik hatását. Egy kapcsoló a ` - '-bÅl áll, melyet egy
    vagy több betű követ; a betűk állása (kisbetű-nagybetű) fontos.
    Az összes kapcsoló opcionális. Az ` -o ' kapcsolót pontosan egy
    fájlnév követhet, amely közvetlenül a kapcsoló betűje után is
    kezdÅdhet (a régebbi assemblerekkel való kompatibilitás
    érdekében), de a következŠparancssori argumentum is lehet (GNU
    szabvány).

    Az alábbi két parancssor ekvivalens:
    as -o az-object-fájl.o pusmog.s
    as -oaz-object-fájl.o pusmog.s


LÃSD MÃG
    Az `as' bejegyzést az info-ban: Using as: The GNU Assembler ; gcc(1),
    ld(1).


MÃSOLÃSI JOGOK
    Copyright ©) 1996 Free Software Foundation, Inc.

    Mindenki számára engedélyezzük, hogy teljes másolatot készÃtsenek
    és terjesszenek errÅl az iratról, azzal a kikötéssel, hogy a
    copyright megjegyzés és ez az engedély fel legyen tüntetve minden
    másolaton.

    Engedélyezzük, hogy ezen irat megváltoztatott verzióit másolják
    és terjesszék - a teljes másolatra vonatkozó kikötéssel - ,
    feltéve, hogy a teljes leszármazott munka ezzel a copyright
    megjegyzéssel megegyezÅ engedélyekkel bÃrjon.

    Engedélyezzük ennek az iratnak más nyelvre történt fordÃtásának
    másolását és terjesztését a fenti feltételek szerint, azzal a
    különbséggel, hogy ezt az engedélyezŠmegjegyzést - a Free
    Software Foundation által elfogadott - fordÃtásban is lehet
    közölni.

MAGYAR FORDÃTÃS
    Fehér -Aries- János <aries@vlug.vein.hu>Cygnus támogatás      1996. március 29.             as(1)