as

as(1)            GNU fejlesztői eszközök            as(1)NÉV
    GNU as - a portolható GNU assembler.


ÁTTEKINTÉS
    as [-a[dhlns] [=fájl ]] [-D] [--defsym SYM=ÉRTÉK] [-f] [--gstabs] [-I
    útvonal ] [-K] [-L] [-M | --mri] [-o objfájl ] [-R]
    [--traditional-format] [-v] [-w] [-- | fájlok ...]

    csak i960-on működő kapcsolók:
    [-ACA|-ACA_A|-ACB |-ACC|-AKA|-AKB |-AKC|-AMC] [-b] [-no-relax]

    csak m680x0-on működő kapcsolók:
    [-l] [-mc68000|-mc68010|-mc68020]


LEÍRÁS
    GNU as valójában nem egyetlen program, hanem egy assembler-család. Ha a
    GNU assemblert használja (vagy használta) egy architektúrán, hasonló
    fejlesztői környezetet kap akkor is, ha egy másikon használja. Minden
    verzió túlnyomórészt megegyezik a többivel, beleértve az object-fájlok
    formátumát, a legtöbb assembler-utasítást (amelyeket még pszeudo-
    opcióknak szokás nevezni) és az assembler szintakszist.

    A szintakszisokat és a pszeudo-opciókat illetően, nézze meg az ` as '
    bejegyzést a info-ban (vagy a kézikönyv Using as: The GNU Assembler-
    részében).

    Az as elsősorban azért készült, hogy összerakja a GNU C-fordítójának, a
    gcc-nek a kimenetét, hogy az használható legyen a linker, az ld számára.
    Mindemellett megpróbáltuk úgy megalkotni az as-t, hogy kifogástalanul
    összeillessze mindazt, amit egy natív assemblernek össze kell tudni. Ez
    nem jelenti azt, hogy az as mindig ugyanazt a szintaktikát használja,
    amit az azonos architektúrán lévő többi assembler; például a 680x0
    assembly nyelvének szintaktikáját tekintve számos inkompatibílis
    változatról tudunk.

    Minden egyes alkalommal, amikor az as lefut, pontosan egy forrásprogramot
    rak össze. A forrásprogram egy vagy több fájlból áll. (A szabványos
    bemenet is egy fájl.)

    Ha az as-nek nem adott meg fájlt, akkor megkísérel beolvasni egy bemeneti
    fájlt az as szabványos bemenetéről, amely általában az Ön terminálja. Az
    as-nek a ctl-D-vel tudja megmondani, hogy nincs több összerakandó
    program. Használja a ` -- '-t ha arra van szüksége, hogy a parancssorban
    meghatározza a szabványos bemenetfájl nevét.

    Az as figyelmeztetéseket és hibaüzeneteket írhat a szabványos hibafájlba
    (általában ez az Ön terminálja). Ez nem fordul elő, ha az as-t egy
    fordító futtatja. A figyelmeztetések egy feltevés lehetőségével számolnak
    be, de az as egy ingatag programot is össze tud rakni; a hibabejelentések
    komoly problémákat ecsetelnek, amelyek miatt az összeszerkesztés is
    leáll.


KAPCSOLÓK
    -a   Bekapcsolja az assembly-listázást. Számos alkapcsolója van. A d
       kihagyja a debug-utasításokat. A h befordítja a magas szintű
       forráskódot; ez csak akkor lehetséges, ha a forrásfájl
       megtalálható, és a programkód a -g -vel lett fordítva. Az l
       befordít egy assembly listát. Az n kihagyja a formák
       feldolgozását. Az s befordít egy szimbólumlistát. Az = fájl
       beállítja a listafájl nevét; ennek kell lennie az utolsó
       alkapcsolónak. Az alapértelmezett alkapcsolók: hls.

    -D   Ez az opció csak egy más assemblereket meghívó szkript
       kompatibilitásának érdekében elfogadott; nincs hatással az as-re.

    --defsym SYM=ÉRTÉK
       A bemeneti fájl összerakása előtt a SYM szimbólumot az ÉRTÉKre
       definiálja. Az ÉRTÉKnek egész konstansnak kell lennie. Mint C-
       nyelvben, a 0x kezdődés hexadecimális értéket jelez, a 0 kezdés
       pedig oktálisat.

    -f   ``fast (gyors)''--skip (ugrás) előfeldolgozás (feltételezve, hogy
       a forrás egy fordító kimenete).

    -I útvonal
       Hozzáadja az útvonalat az .include direktíva keresési listájához.

    --gstabs
       Stabs (szimbólumtábla) debugolási információ generálása minden
       egyes assembler sorhoz. Ez segíthet az assembler kód
       debugolásában, feltéve, hogy a debugger ezt értelmezni tudja.

    -K   Figyelmeztetés, ha eltérő táblák változtak meg a hosszú
       áthelyezésekhez.

    -L   Meghagyja (a szimbólumtáblában) az ` L '-el kezdődő helyi
       szimbólumokat.

    -M, --mri
       MRI-kompatíbilis módú összeszerkesztés.

    -o objfájl
       Az as object-fájl kimenetének neve.

    -R   Az adat részt a szöveg részbe zárja.

    --traditional-format
       A natív assembler formátum használata, ha lehetséges.

    -v   Megjeleníti az as verziószámát.

    -W   Elhallgatja a figyelmeztető üzeneteket.

    -- | fájlok...
       Az összeszerkesztendő forrásfájlok, vagy a szabványos bemenet (--)

    -Avar (Ha Intel 960-asra van beállítva.) Meghatározza, hogy a 960-as
       architektúrának mely változata a cél.

    -b   (Ha Intel 960-asra van beállítva.) Kód hozzáadása az elágazások
       statisztikáinak begyűjtéséhez.

    -no-relax
       (Ha Intel 960-asra van beállítva.) Nem módosítja az
       összehasonlít-és-dönt utasításokat a hosszú átmozgatásokhoz;
       hibaüzenet, ha szükséges.

    -l   (Ha Motorola 68000-esre van beállítva).
       Rövid hivatkozások a meghatározatlan szimbólumokra, két szó
       helyett egyre.

    -mc68000|-mc68010|-mc68020
       (Ha Motorola 68000-esre van beállítva).
       Meghatározza a célprocesszort a 68000-es családon belül (az
       alapértelmezett a 68020-as).

    A kapcsolók sorrendje tetszőleges, sőt a fájlnevek előtt, után és között
    is lehetnek, viszont a fájlnevek sorrendje fontos.

    ` -- ' (két elválasztójel) a szabványos bemenet fájl meghatározott nevei,
    mint egyike a fájloknak, amelyet as-nek össze kell szerkesztenie. Kivéve
    a ` -- ' kapcsolót, bármely parancssori argumentum, amely kötőjellel
    kezdődik (` - '), egy kapcsoló. Mindegyik módosítja az as viselkedését,
    de egyik sem változtatja meg egy másik hatását. Egy kapcsoló a ` - '-ből
    áll, melyet egy vagy több betű követ; a betűk állása (kisbetű-nagybetű)
    fontos. Az összes kapcsoló opcionális. Az ` -o ' kapcsolót pontosan egy
    fájlnév követhet, amely közvetlenül a kapcsoló betűje után is kezdődhet
    (a régebbi assemblerekkel való kompatibilitás érdekében), de a következő
    parancssori argumentum is lehet (GNU szabvány).

    Az alábbi két parancssor ekvivalens:
    as -o az-object-fájl.o pusmog.s
    as -oaz-object-fájl.o pusmog.s


LÁSD MÉG
    Az `as' bejegyzést az info-ban: Using as: The GNU Assembler ; gcc(1),
    ld(1).


MÁSOLÁSI JOGOK
    Copyright ©) 1996 Free Software Foundation, Inc.

    Mindenki számára engedélyezzük, hogy teljes másolatot készítsenek és
    terjesszenek erről az iratról, azzal a kikötéssel, hogy a copyright
    megjegyzés és ez az engedély fel legyen tüntetve minden másolaton.

    Engedélyezzük, hogy ezen irat megváltoztatott verzióit másolják és
    terjesszék - a teljes másolatra vonatkozó kikötéssel - , feltéve, hogy a
    teljes leszármazott munka ezzel a copyright megjegyzéssel megegyező
    engedélyekkel bírjon.

    Engedélyezzük ennek az iratnak más nyelvre történt fordításának másolását
    és terjesztését a fenti feltételek szerint, azzal a különbséggel, hogy
    ezt az engedélyező megjegyzést - a Free Software Foundation által
    elfogadott - fordításban is lehet közölni.

MAGYAR FORDÍTÁS
    Fehér -Aries- János <aries@vlug.vein.hu>Cygnus támogatás        1996. március 29.             as(1)