ascii

ASCII(7)         Linux - příručka programátora         ASCII(7)JMÉNO
    ascii - znaková sada ASCII v osmičkové, desítkové a šestnáctkové soustavě

POPIS
    ASCII is the American Standard Code for Information Interchange. It is a
    7-bit code. Many 8-bit codes (e.g., ISO 8859-1) contain ASCII as their
    lower half. The international counterpart of ASCII is known as ISO
    646-IRV.

    Následující tabulka obsahuje všech 128 znaků ASCII.

    Escape sekvence '\X' jazyka C jsou také zahrnuty v tabulce.
                              │
    Oct  Dec  Hex  Char               │ Oct  Dec  Hex  Char
    ────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────
    000  0   00  NUL '\0' (null character)     │ 100  64  40  @
    001  1   01  SOH (start of heading)      │ 101  65  41  A
    002  2   02  STX (start of text)        │ 102  66  42  B
    003  3   03  ETX (end of text)         │ 103  67  43  C
    004  4   04  EOT (end of transmission)     │ 104  68  44  D
    005  5   05  ENQ (enquiry)           │ 105  69  45  E
    006  6   06  ACK (acknowledge)         │ 106  70  46  F
    007  7   07  BEL '\a' (bell)          │ 107  71  47  G
    010  8   08  BS '\b' (backspace)       │ 110  72  48  H
    011  9   09  HT '\t' (horizontální tabulátor) │ 111  73  49  I
    012  10  0A  LF '\n' (nový řádek)       │ 112  74  4A  J
    013  11  0B  VT '\v' (vertikální tabulátor)  │ 113  75  4B  K
    014  12  0C  FF '\f' (nová stránka)      │ 114  76  4C  L
    015  13  0D  CR '\r' (návrat vozíku)     │ 115  77  4D  M
    016  14  0E  SO (shift out)          │ 116  78  4E  N
    017  15  0F  SI (shift in)          │ 117  79  4F  O
    020  16  10  DLE (data link escape)      │ 120  80  50  P
    021  17  11  DC1 (device control 1)      │ 121  81  51  Q
    022  18  12  DC2 (device control 2)      │ 122  82  52  R
    023  19  13  DC3 (device control 3)      │ 123  83  53  S
    024  20  14  DC4 (device control 4)      │ 124  84  54  T
    025  21  15  NAK (negative ack.)        │ 125  85  55  U
    026  22  16  SYN (synchronous idle)      │ 126  86  56  V
    027  23  17  ETB (end of trans. blk)      │ 127  87  57  W
    030  24  18  CAN (cancel)           │ 130  88  58  X
    031  25  19  EM (end of medium)        │ 131  89  59  Y
    032  26  1A  SUB (substitute)         │ 132  90  5A  Z
    033  27  1B  ESC (escape)           │ 133  91  5B  [
    034  28  1C  FS (file separator)       │ 134  92  5C  \ '\\'
    035  29  1D  GS (group separator)       │ 135  93  5D  ]
    036  30  1E  RS (record separator)      │ 136  94  5E  ^
    037  31  1F  US (unit separator)       │ 137  95  5F  _
    040  32  20  SPACE               │ 140  96  60  `
    041  33  21  !                 │ 141  97  61  a
    042  34  22  "                 │ 142  98  62  b
    043  35  23  #                 │ 143  99  63  c
    044  36  24  $                 │ 144  100  64  d
    045  37  25  %                 │ 145  101  65  e
    046  38  26  &                 │ 146  102  66  f
    047  39  27  '                 │ 147  103  67  g
    050  40  28  (                 │ 150  104  68  h
    051  41  29  )                 │ 151  105  69  i
    052  42  2A  *                 │ 152  106  6A  j
    053  43  2B  +                 │ 153  107  6B  k
    054  44  2C  ,                 │ 154  108  6C  l
    055  45  2D  -                 │ 155  109  6D  m

    056  46  2E  .                 │ 156  110  6E  n
    057  47  2F  /                 │ 157  111  6F  o
    060  48  30  0                 │ 160  112  70  p
    061  49  31  1                 │ 161  113  71  q
    062  50  32  2                 │ 162  114  72  r
    063  51  33  3                 │ 163  115  73  s
    064  52  34  4                 │ 164  116  74  t
    065  53  35  5                 │ 165  117  75  u
    066  54  36  6                 │ 166  118  76  v
    067  55  37  7                 │ 167  119  77  w
    070  56  38  8                 │ 170  120  78  x
    071  57  39  9                 │ 171  121  79  y
    072  58  3A  :                 │ 172  122  7A  z
    073  59  3B  ;                 │ 173  123  7B  {
    074  60  3C  <                 │ 174  124  7C  |
    075  61  3D  =                 │ 175  125  7D  }
    076  62  3E  >                 │ 176  126  7E  ~
    077  63  3F  ?                 │ 177  127  7F  DEL

  Tabulky
    Pro usnadnění následují kompaktnější tabulky v šestnáctkové a desítkové
    soustavě.

     2 3 4 5 6 7    30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
    -------------   ---------------------------------
    0:  0 @ P ` p   0:  ( 2 < F P Z d  n  x
    1: ! 1 A Q a q   1:  ) 3 = G Q [ e  o  y
    2: " 2 B R b r   2:  * 4 > H R \ f  p  z
    3: # 3 C S c s   3: ! + 5 ? I S ] g  q  {
    4: $ 4 D T d t   4: " , 6 @ J T ^ h  r  |
    5: % 5 E U e u   5: # - 7 A K U _ i  s  }
    6: & 6 F V f v   6: $ . 8 B L V ` j  t  ~
    7: ' 7 G W g w   7: % / 9 C M W a k  u DEL
    8: ( 8 H X h x   8: & 0 : D N X b l  v
    9: ) 9 I Y i y   9: ' 1 ; E O Y c m  w
    A: * : J Z j z
    B: + ; K [ k {
    C: , < L \ l |
    D: - = M ] m }
    E: . > N ^ n ~
    F: / ? O _ o DEL

POZNÁMKY
  Historie
    Manuálová stránka ascii se objevila ve verzi 7 AT&T UNIXu.

    Na starších terminálech je podtržítko zobrazováno jako šipka doleva, znak
    "^" je zobrazován jako šipka nahoru a svislá čára má uprostřed díru.

    Malá a velká písmena se liší pouze jedním bitem a ASCII znak 2 se od
    dvojitých uvozovek liší také jediným bitem. Tak bylo velmi snadné kódovat
    znaky mechanicky nebo elektronickými klávesnicemi bez mikrokontrolérů,
    jako třeba u starých dálnopisů.

    Standard ASCII byl publikován americkým institutem pro standardy (USASI)
    v roce 1968.

DALŠÍ INFORMACE
    charsets(7), iso_8859-1(7), iso_8859-2(7), iso_8859-3(7), iso_8859-4(7),
    iso_8859-5(7), iso_8859-6(7), iso_8859-7(7), iso_8859-8(7),
    iso_8859-9(7), iso_8859-10(7), iso_8859-11(7), iso_8859-13(7),
    iso_8859-14(7), iso_8859-15(7), iso_8859-16(7), utf-8(7)

TIRÁŽ
    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages v5.13. Popis projektu a
    informace o hlášení chyb najdete na
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


PŘEKLAD
    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich
    <tropikhajma@gmail.com>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public
    License Version 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo
    novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail
    na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net ⟨⟩.Linux              9. června 2020             ASCII(7)