ascii

ASCII(7)         Podręcznik programisty Linuksa         ASCII(7)NAZWA
    ascii - Zestaw zbioru znaków ASCII w postaci ósemkowej, dziesiętnej lub
    szesnastkowej

OPIS
    ASCII oznacza Standardowy Amerykański Kod Wymiany Informacji (American
    Standard Code for Information Interchange). Jest to kod 7-bitowy. Wiele
    kodów 8-bitowych (np. ISO 8859-1) zawiera ASCII w swojej dolnej połowie.
    Międzynarodowym odpowiednikiem ASCII jest ISO 646-IRV.

    Następująca tabela zawiera 128 znaków ASCII.

    Zaznaczono kody '\X' języka C.
                            │
    ós.  dzies.  szes.  zn.            │ ós.  dzies.  szes.  zn.
    ─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────
    000  0    00   NUL '\0' (znak null)   │ 100  64    40   @
    001  1    01   SOH (początek nagłówka)  │ 101  65    41   A
    002  2    02   STX (początek tekstu)   │ 102  66    42   B
    003  3    03   ETX (koniec tekstu)    │ 103  67    43   C
    004  4    04   EOT (koniec transmisji)  │ 104  68    44   D
    005  5    05   ENQ (zapytanie)      │ 105  69    45   E
    006  6    06   ACK (potwierdzenie)    │ 106  70    46   F
    007  7    07   BEL '\a' (dzwonek)    │ 107  71    47   G
    010  8    08   BS '\b' (backspace)   │ 110  72    48   H
    011  9    09   HT '\t' (tab. poziomy)  │ 111  73    49   I
    012  10    0A   LF '\n' (nowa linia)   │ 112  74    4A   J
    013  11    0B   VT '\v' (tab. pionowy)  │ 113  75    4B   K
    014  12    0C   FF '\f' (wysun. strony) │ 114  76    4C   L
    015  13    0D   CR '\r' (powrót karetki) │ 115  77    4D   M
    016  14    0E   SO (shift out)      │ 116  78    4E   N
    017  15    0F   SI (shift in)      │ 117  79    4F   O
    020  16    10   DLE (data link escape)  │ 120  80    50   P
    021  17    11   DC1 (urządz. kontrol. 1) │ 121  81    51   Q
    022  18    12   DC2 (urządz. kontrol. 2) │ 122  82    52   R
    023  19    13   DC3 (urządz. kontrol. 3) │ 123  83    53   S
    024  20    14   DC4 (urządz. kontrol. 4) │ 124  84    54   T
    025  21    15   NAK (negat. potwierdz.)  │ 125  85    55   U
    026  22    16   SYN (synchronous idle)  │ 126  86    56   V
    027  23    17   ETB (koniec bloku trans.) │ 127  87    57   W
    030  24    18   CAN (anulowanie)     │ 130  88    58   X
    031  25    19   EM (koniec medium)    │ 131  89    59   Y
    032  26    1A   SUB (substytut)      │ 132  90    5A   Z
    033  27    1B   ESC (escape)       │ 133  91    5B   [
    034  28    1C   FS (separator pliku)   │ 134  92    5C   \ "\\
    035  29    1D   GS (separator grupy)   │ 135  93    5D   ]
    036  30    1E   RS (separator rekordu)  │ 136  94    5E   ^
    037  31    1F   US (separator jednostek) │ 137  95    5F   _
    040  32    20   SPACE           │ 140  96    60   `
    041  33    21   !             │ 141  97    61   a
    042  34    22   "             │ 142  98    62   b
    043  35    23   #             │ 143  99    63   c
    044  36    24   $             │ 144  100   64   d
    045  37    25   %             │ 145  101   65   e
    046  38    26   &             │ 146  102   66   f
    047  39    27   '             │ 147  103   67   g
    050  40    28   (             │ 150  104   68   h
    051  41    29   )             │ 151  105   69   i
    052  42    2A   *             │ 152  106   6A   j
    053  43    2B   +             │ 153  107   6B   k
    054  44    2C   ,             │ 154  108   6C   l

    055  45    2D   -             │ 155  109   6D   m
    056  46    2E   .             │ 156  110   6E   n
    057  47    2F   /             │ 157  111   6F   o
    060  48    30   0             │ 160  112   70   p
    061  49    31   1             │ 161  113   71   q
    062  50    32   2             │ 162  114   72   r
    063  51    33   3             │ 163  115   73   s
    064  52    34   4             │ 164  116   74   t
    065  53    35   5             │ 165  117   75   u
    066  54    36   6             │ 166  118   76   v
    067  55    37   7             │ 167  119   77   w
    070  56    38   8             │ 170  120   78   x
    071  57    39   9             │ 171  121   79   y
    072  58    3A   :             │ 172  122   7A   z
    073  59    3B   ;             │ 173  123   7B   {
    074  60    3C   <             │ 174  124   7C   |
    075  61    3D   =             │ 175  125   7D   }
    076  62    3E   >             │ 176  126   7E   ~
    077  63    3F   ?             │ 177  127   7F   DEL

  Tabele
    Dla wygody, poniżej przedstawione są tabele szesnastkowe i dziesiętne w
    bardziej zwięzłej formie.

     2 3 4 5 6 7    30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
    -------------   ---------------------------------
    0:  0 @ P ` p   0:  ( 2 < F P Z d  n  x
    1: ! 1 A Q a q   1:  ) 3 = G Q [ e  o  y
    2: " 2 B R b r   2:  * 4 > H R \ f  p  z
    3: # 3 C S c s   3: ! + 5 ? I S ] g  q  {
    4: $ 4 D T d t   4: " , 6 @ J T ^ h  r  |
    5: % 5 E U e u   5: # - 7 A K U _ i  s  }
    6: & 6 F V f v   6: $ . 8 B L V ` j  t  ~
    7: ' 7 G W g w   7: % / 9 C M W a k  u DEL
    8: ( 8 H X h x   8: & 0 : D N X b l  v
    9: ) 9 I Y i y   9: ' 1 ; E O Y c m  w
    A: * : J Z j z
    B: + ; K [ k {
    C: , < L \ l |
    D: - = M ] m }
    E: . > N ^ n ~
    F: / ? O _ o DEL

UWAGI
  Historia
    Strona podręcznika ascii pojawiła się w wersji 7 UNIX-a AT&T.

    Na starszych terminalach zamiast znaku podkreślenia wyświetlana jest
    strzałka w lewo, zwana "backarrow", zamiast znaku powrotu karetki
    wyświetlana jest strzałka do góry, a pionowa kreska posiada dziurę w
    środku.

    Wielkie i małe litery różnią się tylko jednym bitem, także znak ASCII 2
    różni się od cudzysłowu (podwójnego) tylko jednym bitem. Ułatwia to
    znacznie kodowanie znaków mechanicznie lub za pomocą elektronicznej
    klawiatury nie zawierającej mikrokontrolera. Te skojarzenia par pochodzą
    ze starych dalekopisów.

    Standard ASCII został opublikowany przez Instytut Standardów Stanów
    Zjednoczonych (USASI - United States of America Standard Institute) w
    roku 1968.

ZOBACZ TAKŻE
    charsets(7), iso_8859-1(7), iso_8859-2(7), iso_8859-3(7), iso_8859-4(7),
    iso_8859-5(7), iso_8859-6(7), iso_8859-7(7), iso_8859-8(7),
    iso_8859-9(7), iso_8859-10(7), iso_8859-11(7), iso_8859-13(7),
    iso_8859-14(7), iso_8859-15(7), iso_8859-16(7), utf-8(7)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek
    Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.Linux              9 czerwca 2020 r.            ASCII(7)