bcopy

BCOPY(3)         Podręcznik programisty Linuksa         BCOPY(3)NAZWA
    bcopy - kopiowanie ciągu bajtów

SKŁADNIA
    #include <strings.h>

    void bcopy(const void *src, void *dest, size_t n);

OPIS
    Funkcja bcopy() kopiuje pierwsze n bajtów src do dest. Kopiowanie jest
    poprawne nawet gdy oba obszary się pokrywają.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Brak.

ATRYBUTY
    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w
    podręczniku attributes(7).

    ┌──────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │Interfejs Atrybut        Wartość │
    ├──────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │bcopy()  │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └──────────┴────────────────────────┴─────────┘
ZGODNE Z
    4.3BSD. This function is przestarzała (oznaczona jako LEGACY w
    POSIX.1-2001): w nowych programach należy używać memcpy(3) lub
    memmove(3). Proszę zauważyć, że kolejność pierwszych dwóch parametrów w
    memcpy(3) i memmove(3) jest odwrotna. POSIX.1-2008 usuwa opis funkcji
    bcopy().

ZOBACZ TAKŻE
    bstring(3), memccpy(3), memcpy(3), memmove(3), strcpy(3), strncpy(3)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.08 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam
    Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>,
    Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ
    ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>.Linux              13 marca 2017 r.            BCOPY(3)