brk

BRK(2)          Podręcznik programisty Linuksa          BRK(2)NAZWA
    brk, sbrk - zmiana wielkości segmentu danych

SKŁADNIA
    #include <unistd.h>

    int brk(void *addr);

    void *sbrk(intptr_t increment);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    brk(), sbrk():
      Od glibc 2.19:
        _DEFAULT_SOURCE ||
          (_XOPEN_SOURCE >= 500) &&
          ! (_POSIX_C_SOURCE >= 200112L)
      glibc 2.12 do 2.19:
        _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE ||
          (_XOPEN_SOURCE >= 500) &&
          ! (_POSIX_C_SOURCE >= 200112L)
      Przed glibc 2.12:
        _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500

OPIS
    brk() and sbrk() change the location of the program break, which
    defines the end of the process's data segment (i.e., the program break is
    the first location after the end of the uninitialized data segment).
    Increasing the program break has the effect of allocating memory to the
    process; decreasing the break deallocates memory.

    brk ustawia koniec segmentu danych na wartość podaną jako argument addr,
    o ile wartość ta jest sensowna, system posiada dostateczną ilość pamięci
    oraz nie zostanie przekraczona maksymalna wielkość segmentu danych dla
    procesu (zobacz setrlimit(2)).

    sbrk() zwiększa przestrzeń danych programu o wartość increment bajtów.
    Wywołanie sbrk() z increment równym 0 może służyć do znalezienia
    aktualnej lokalizacji punktu zakończenia programu.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Po pomyślnym zakończeniu brk() zwraca zero. Po błędzie zwracane jest -1,
    a errno ustawiane jest na ENOMEM.

    On success, sbrk() returns the previous program break. (If the break
    was increased, then this value is a pointer to the start of the newly
    allocated memory). On error, (void *) -1 is returned, and errno is set
    to ENOMEM.

ZGODNE Z
    4.3BSD; SUSv1, marked LEGACY in SUSv2, removed in POSIX.1-2001.

UWAGI
    Avoid using brk() and sbrk(): the malloc(3) memory allocation package
    is the portable and comfortable way of allocating memory.

    Various systems use various types for the argument of sbrk(). Common are
    int, ssize_t, ptrdiff_t, intptr_t.

  Różnice biblioteki C/jądra
    The return value described above for brk() is the behavior provided by
    the glibc wrapper function for the Linux brk() system call. (On most
    other implementations, the return value from brk() is the same; this
    return value was also specified in SUSv2.) However, the actual Linux
    system call returns the new program break on success. On failure, the
    system call returns the current break. The glibc wrapper function does
    some work (i.e., checks whether the new break is less than addr) to
    provide the 0 and -1 return values described above.

    On Linux, sbrk() is implemented as a library function that uses the
    brk() system call, and does some internal bookkeeping so that it can
    return the old break value.

ZOBACZ TAKŻE
    execve(2), getrlimit(2), end(3), malloc(3)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek
    Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz
    <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.Linux              15 marca 2016 r.             BRK(2)