brk

BRK(2)         Linux Programmeurs Handleiding         BRK(2)NAAM
    brk, sbrk - veranderd gegevens segment grootte

OVERZICHT
    #include <unistd.h>

    int brk(void *einde_gegevens_segment);

    void *sbrk(ptrdiff_t vergroot);

BESCHRIJVING
    brk zet het einde van het gegevens segment naar de waarde opgegeven in
    einde_gegevens_segment. einde_gegevens_segment moet groter zijn dan
    het einde van het tekst segment, en het moet 16kB voor het einde van de
    stapel zijn.

    sbrk vergroot de gevens ruimte van het programma met vergroot bytes.
    sbrk is geen systeem aanroep, het is alleen maar een C bibliotheek
    wikkel.

TERUGGEEF WAARDE
    Bij success geeft brk nul terug, en sbrk geeft een pointer naar het
    begin van het nieuwe gebied. Bij falen wordt -1 teruggegeven, en errno
    wordt naar ENOMEM gezet.

VOLDOET AAN
    BSD 4.3

    brk en sbrk zijn niet bepaald in de C Standaard en zijn opzettelijk
    buiten de POSIX.1 standaard gehouden (zie paragrafen B.1.1.1.3 en
    B.8.3.3).

ZIE
    execve(2) {uitvoeren}, getrlimit(2) {krijg hulpbronnen grens},
    malloc(3) {plaats geheugen}


VERTALING
    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen
    `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: brk.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $Linux 0.99.11          21 Juli 1993              BRK(2)