brk

BRK(2)          Linux Programmeurs Handleiding          BRK(2)NAAM
    brk, sbrk - verander data segment grootte

SAMENVATTING
    #include <unistd.h>

    int brk(void *addr);
    void *sbrk(intptr_t increment);

  Test Macro´s in glibc (zie feature_test_macros(7)):

    brk(), sbrk():
      Vanaf glibc 2.19:
        _DEFAULT_SOURCE
          || ((_XOPEN_SOURCE >= 500) &&
            ! (_POSIX_C_SOURCE >= 200112L))
      Van glibc 2.12 tot 2.19:
        _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE
          || ((_XOPEN_SOURCE >= 500) &&
            ! (_POSIX_C_SOURCE >= 200112L))
      Voor glibc 2.12:
        _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500

BESCHRIJVING
    brk() eb sbrk() veranderen de locatie van het programma einde, die het
    einde het het data segment van het proces markeert (m.a.w., het
    programma einde is de eerste locatie ná het einde van het
    niet-geïnitialiseerde data segment). Verhogen van het programma einde
    heeft een effect op het toekennen van geheugen aan het proces; verlagen
    van het einde geeft geheugen vrij.

    brk() zet het einde van het data segment op de waarde gegeven door addr,
    wanneer die waarde redelijk is, het systeem genoeg geheugen heeft, en het
    proces overschrijdt niet de maximale data grootte (zie setrlimit(2)).

    sbrk() vergroot de data ruimte van het programma met increment bytes.
    Aanroepen van sbrk() met een increment waarde 0 kan gebruikt worden om de
    huidige locatie van het programma einde te vinden.

EIND WAARDE
    Bij succes geeft brk() nul terug. Bij falen wordt -1 teruggegeven en
    wordt errno naar behoren gezet.

    Bij succes retourneert sbrk() het vorige programma einden. (Als het einde
    werd vergroot dan is deze waarde een wijzer naar het begin van het nieuw
    toegewezen geheugen). Bij een fout wordt (void *) -1 teruggegeven, en
    errno wordt op ENOMEM gezet.

VOLDOET AAN
    4.3BSD; SUSv1, markeerden erfenis in SUSv2, verwijderd in POSIX.1-2001.

OPMERKINGEN
    Vermijd het gebruik van brk() en sbrk(): het malloc(3) geheugen toewijs
    pakket is overdraagbaar en een comfortabele manier om geheugen toe te
    wijzen.

    Verschillende systemen gebruiken verschillende typen voor het argument
    van sbrk(). Gebruikt worden int, ssize_t, ptrdiff_t, intptr_t.

  C library/kernel verschillen
    De uitvoer waarde zoals boven beschreven voor brk() is het gedrag
    voorzien door de glibc omwikkel functie voor de Linux brk() systeem
    aanroep. (In de meeste andere implementaties, is de uitvoer waarde van
    brk() hetzelfde; deze uitvoer waarde werd ook gespecificeerd in SUSv2.)
    Echter, de huidige Linux systeem aanroep retourneert een nieuw programma
    einde bij succes. Bij een fout, retourneert de systeem aanroep het
    huidige einde. De glibc omwikkel functie doet werk (m.a.w., controleert
    of het nieuwe einde kleiner is dan addr) om te voorzien in de 0 en -1
    uitvoer waarden zoals hierboven beschreven.

    Op Linux is sbrk() geïmplementeerd als een bibliotheek functie die de brk
    systeem aanroep gebruikt, en die interne administratie uitvoert zodat het
    oude einde teruggegeven kan worden.

ZIE OOK
    execve(2), getrlimit(2), end(3), malloc(3)

COLOFON
    Deze pagina is onderdeel van release 5.13 van het Linux
    man-pages-project. Een beschrijving van het project, informatie over het
    melden van bugs en de nieuwste versie van deze pagina zijn op
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/ te vinden.


VERTALING
    De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario
    Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans
    <luc.castermans@gmail.com>

    Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License
    Version 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ of later over de
    Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

    Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur
    een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org ⟨⟩.Linux               22 maart 2021              BRK(2)