bstring

BSTRING(3)        Podręcznik programisty Linuksa        BSTRING(3)NAZWA
    bcmp, bcopy, bzero, memccpy, memchr, memcmp, memcpy, memfrob, memmem,
    memmove, memset - operacje na łańcuchach bajtów

SKŁADNIA
    #include <string.h>

    int bcmp(const void *s1, const void *s2, size_t n);

    void bcopy(const void *src, void *dest, size_t n);

    void bzero(void *s, size_t n);

    void *memccpy(void *dest, const void *src, int c, size_t n);

    void *memchr(const void *s, int c, size_t n);

    int memcmp(const void *s1, const void *s2, size_t n);

    void *memcpy(void *dest, const void *src, size_t n);

    void *memfrob(void *s, size_t n);

    void *memmem(const void *haystack, size_t haystacklen,
          const void *needle, size_t needlelen);

    void *memmove(void *dest, const void *src, size_t n);

    void *memset(void *s, int c, size_t n);

OPIS
    Funkcje łańcuchowe operują na łańcuchach bajtów niekoniecznie
    zakończonych znakiem null. Opisy poszczególnych funkcji znajdują się na
    ich stronach podręcznika ekranowego.

UWAGI
    The functions bcmp(), bcopy(), and bzero() are obsolete. Use memcmp(),
    memcpy(), and memset() instead.

ZOBACZ TAKŻE
    bcmp(3), bcopy(3), bzero(3), memccpy(3), memchr(3), memcmp(3), memcpy(3),
    memfrob(3), memmem(3), memmove(3), memset(3), string(3)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.11 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam
    Byrtek <alpha@irc.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.                22 marca 2021 r.           BSTRING(3)