cas

CAS(1)             utilitare aMule             CAS(1)NUME
    cas - c aMule statistici

REZUMAT
    cas [-o] [-p] [-c <path>]

    cas [-h]

DESCRIERE
    cas este un program pentru afiÈarea conÈinutului fiÈierului semnÄturÄ
    online al aMule în terminal (într-o formÄ de citire umanÄ). Pentru ca
    aceasta sÄ lucreze, trebuie sÄ activaÈi opÈiunea "SemnÄturÄ online" în
    preferinÈele aMule.

    [ -o, --picture, -P ]
       Scrie poza semnÄturii online. PuteÈi adÄuga facultativ =<PATH>
       acestei opÈiuni, pentru a specifica locaÈia la care ar trebui sÄ
       fie scrisÄ.

    [ -p, --html, -H ]
       PaginÄ HTML cu specificÄri Èi poze. PuteÈi adÄuga facultativ
       =<PATH> acestei opÈiuni, pentru a specifica locaÈia la care ar
       trebui sÄ fie scrisÄ.

    [ -c <path>, --config-dir=<path> ]
       CiteÈte configurarea din <path> în schimb de acasÄ

    [ -h, --help ]
       TipÄreÈte o scurtÄ descriere de utilizare.

    FÄrÄ nici o opÈiune, va tipÄrii data semnÄturii online la stdout.

    cas a fost scris de Pedro de Oliveira <falso@rdk.homeip.net>

FIÈIERE
    ~/.aMule/casrc
    stat.png
    tmp.html

RAPORTAREA ERORILOR
    VÄ rugÄm sÄ raportaÈi erorile fie pe forumul
    nostru(http://forum.amule.org/), sau în bugtracker-ul nostru
    (http://bugs.amule.org/). Nu raportaÈi erorile pe email, nici la lista
    noastrÄ de adrese nici direct la nici un membru al echipei.

DREPT DE AUTOR
    aMule Èi toate utilitarele conexe sunt distribuite sub GNU General
    Public License.

VEDEÈI ÈI
    amule(1), wxcas(1)

AUTOR
    AceastÄ paginÄ manual a fost scrisÄ de Vollstrecker
    <amule@vollstreckernet.de>cas v0.8            Septembrie 2016             CAS(1)