cas

CAS(1)          aMule yardımcı araçları          CAS(1)Ä°SÄ°M
    cas - c aMule istatistikleri

KULLANIM
    cas [-o] [-p] [-c <yol>]

    cas [-h]

AÃIKLAMA
    cas çevrimiçi aMule imza dosyanızı konsolda (insanların
    okuyabileceÄi bir Åekilde) görüntülemeye yarayan bir programdır.
    Bunun çalıÅması için aMule'ün ayarlarında "Ãevrim İçi Ä°mza"
    seçeneÄini etkinleÅtirmeniz gerekmektedir.

    [ -o, --picture, -P ]
       Ãevrimiçi imza resmini yazar. YazılacaÄı konumu belirtmek
       için Ä°steÄinize baÄlı olarak bu seçeneÄe =<YOL>
       ekleyebilirsiniz.

    [ -p, --html, -H ]
       Resim ve istatistikleri bir HTML sayfasına yazar. YazılacaÄı
       konumu belirtmek için Ä°steÄinize baÄlı olarak bu seçeneÄe
       =<YOL> ekleyebilirsiniz.

    [ -c <yol>, --config-dir=<yol> ]
       Yapılandırmayı home yerine <yol>dan oku

    [ -h, --help ]
       Kısa bir kullanım açıklaması görüntüler.

    Hiçbir seçenek belirtilmediÄi zaman çevrimiçi imzayı standart
    çıktıda yazar.

    cas Pedro de Oliveira <falso@rdk.homeip.net> tarafından yazılmıÅtır

DOSYALAR
    ~/.aMule/casrc
    stat.png
    tmp.html

GERÄ°BÄ°LDÄ°RÄ°M
    Hataları bildirmek için forumumuzu (http://forum.amule.org/) ya da
    hata takipçimizi (http://bugs.amule.org/) kullanınız. Hataları
    bildirmek için e-mail ve e-mail listemizi kullanmamanızı ve
    geliÅtiricilerden birine doÄrudan bildirmemenizi rica ederiz.

TELÄ°F HAKKI
    aMule ve ilgili tüm yardımcı araçları GNU Genel Kamu Lisansı
    çerçevesinde daÄıtılmaktadır.

Ä°LGÄ°LÄ° BELGELER
    amule(1), wxcas(1)

YAZAN
    Bu kılavuz sayfası Vollstrecker <amule@vollstreckernet.de>
    tarafından yazılmıÅtır.cas v0.8             Eylül 2016              CAS(1)