chmod

chmod(2)            2007-10-27-16:31            chmod(2) НАЗВА
    chmod, fchmod - змінює права доступу до файлу


 СКЛАДОВІ
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>

    int chmod(const char * path , mode_t mode );
    int fchmod(int fildes , mode_t mode );


 ОПИС
    Змінює права доступу до файлу поданому в path або вказаному в fildes .
    Права визначаються за допомогою логічних операцій і/або виходячи з
    наступного:  S_ISUID
    04000 встановити ID користувача при виконанні


  S_ISGID
    02000 встановити ID групи при виконанні


  S_ISVTX
    01000 sticky bit


  S_IRUSR (S_IREAD)
    00400 читання здійснює власник


  S_IWUSR (S_IWRITE)
    00200 запис здійснює власник


  S_IXUSR (S_IEXEC)
    00100 виконання/пошук здійснює власник


  S_IRGRP
    00040 читання здійснює група


  S_IWGRP
    00020 запис здійснює група


  S_IXGRP
    00010 виконання/пошук здійснює група


  S_IROTH
    00004 читання здійснюють інші


  S_IWOTH
    00002 запис здійснюють інші


  S_IXOTH
    00001 виконання/пошук здійснюють інші

    Ефективний UID процесу мусить бути нуль, або відповідати власнику файлу.
    Якщо ефективний UID процесу не нуль і зазначена для файлу група не
    відповідає ефективному ID-групи процесу, або якимсь допоміжним ID-груп ,
    то біт S_ISGID буде переставлено в положення виключено , тому процес буде
    завершений і повернута помилка. В залежності від файлової системи, при
    записі файлу, біт виконання  в установках для ID-користувача та ID-групи
    може бути переключений в положення виключено. В деяких файлових
    системах лише привілейований користувач може встановити sticky bit, який
    має спеціальне значення. Про sticky-біт, про біти установок
    ID-користувача та ID-групи, для  директорій, див. stat (2). В NFS
    файлових системах, обмеження прав доступу, зразу ж, вплине на вже
    відкриті файли, тому що контроль доступу проводиться на сервері, а
    відкриті файли обслуговуються клієнтом. Розширення прав доступу може
    затримувати інших клієнтів, які дозволяють кешування атрибутів.


 ПОВЕРНЕНЕ ЗНАЧЕННЯ
    При вдалому завершенні повертає нуль. При помилковому повертає -1 , та
    відповідно виставляє errno .


 ПОМИЛКИ
    В залежності від файлової системи, можуть бути повернені різні помилки.
    Більшість загальних помилок для chmod є подано нижче:


  EPERM
    Ефективний UID не відповідає власникові файлу, і не нуль.


  EROFS
    Поданий файл знаходиться на файловій системі з якої можна тільки читати.


  EFAULT
    path (шлях) вказує поза межі доступного вам адресного простору.


  ENAMETOOLONG
    path (шлях) дуже довгий.


  ENOENT
    Файл не існує.


  ENOMEM
    Ядру не достатньо доступної пам'яті.


  ENOTDIR
    Складова шляху path не є директорією.


  EACCES
    Не достатньо прав для пошуку в складових шляху path.


  ELOOP
    Дуже багато символічних посилань, що замикають в коло шлях path .


  EIO
    Сталася помилка вводу/виводу.

    Загальні помилки для fchmod подано нижче:


  EBADF
    Дескриптор файлу fildes не вірний.


  EROFS
    Дивись вище.


  EPERM
    Дивись вище.


  EIO
    Дивись вище.


 ВІДПОВІДНІСТЬ
    Виклик chmod сумісний з SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, 4.4BSD. В SVr4
    документовано повернення значень EINTR, ENOLINK і EMULTIHOP, але не має
    ENOMEM. POSIX.1 не документовано коди помилок EFAULT, ENOMEM і ELOOP, а
    також макроси S_IREAD, S_IWRITE і S_IEXEC.  Виклик fchmod сумісний з
    4.4BSD і SVr4. В SVr4 додатково документовано коди помилок EINTR і
    ENOLINK. POSIX вимагає функцію fchmod якщо в списку оголошено або
    _POSIX_MAPPED_FILES або _POSIX_SHARED_MEMORY_OBJECTS , і додатково
    документовано коди помилок ENOSYS і EINVAL , але не документовано EIO.

    В POSIXД і X/OPEN не документовано біт sticky.


 ДИВИСЬ ТАКОЖ
    open(2), chown(2), execve(2), stat(2)
© 2005-2007 DLOU, GNU FDL    2007-10-27-16:31            chmod(2)