chroot

CHROOT(2)       Linux Programmeurs Handleidingen       CHROOT(2)NAAM
    chroot - verander root directorie

OVERZICHT
    #include <unistd.h>

    int chroot(const char *pad);

BESCHRIJVING
    chroot veranderd de root directorie naar dat opgegeven in pad. Deze
    directorie zal gebruikt worden voor pad namen die beginnen met /. De
    root directorie wordt geërfd door alle kinderen van het huidige
    proces.

    Alleen de super-gebruiker mag de root directorie veranderen.

    Merk op dat deze aanroep niet de huidige werk directorie veranderd,
    zodat '.' buiten de boom geworteld bij '/' kan zijn.

TERUGGEEF WAARDE
    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en
    wordt errno naar behoren gezet.

FOUTEN
    Afhankelijk van het bestandsysteem kunnen andere fouten teruggegeven
    worden. De meer algemene fouten worden hieronder genoemd.


    EPERM {toestemming} Het geldende UID is niet nul.

    EFAULT {fout} weg wijst buiten door u toegankelijke adres ruimte.

    ENAMETOOLONG
       {naam te lang} weg is te lang.

    ENOENT {geen ingang} Het bestand bestaat niet.

    ENOMEM {geen geheugen} Onvoldoende besturingssysteem geheugen
       voorhanden.

    ENOTDIR
       {geen dir} Een deel van weg is geen dir.

    EACCES {toegang} Zoek toestemming werd geweigerd op een deel van het
       pad voorvoegsel.

    ELOOP {cirkel} Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen in
       het "oplossen" van pad.

    EIO  {in/uit} Een In/Uit fout trad op.

VOLDOET AAN
    SVr4, SVID, 4.4BSD, X/OPEN. Deze functie is niet deel van POSIX.1.
    SVr4 beschrijft extra EINTR, ENOLINK en EMULTIHOP fouttoestanden.
    X/OPEN beschrijft EIO, ENOMEM en EFAULT fouttoestanden niet. Deze
    interface wordt als over-erfd eigendom aangemerkt door X/OPEN.

ZIE
    chdir(2) {verander dir}


VERTALING
    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen
    `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: chroot.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $Linux 2.0.30          21 Augustus 1997           CHROOT(2)