chsh

CHSH(1)          Käyttäjän sovellukset          CHSH(1)NAME
    chsh - vaihda sisäänkirjautumiskuorta

SYNOPSIS
    chsh [-s sisäänkirjautumiskuori] [käyttäjä]

KUVAUS
    chsh vaihtaa käyttäjän sisäänkirjautumiskuorta. Tämä
    määrittää käyttäjän ensimmäisen kirjautumiskomennon. Tavallinen
    käyttäjä voi vaihtaa ainoastaan oman tunnuksensa kirjautumiskuorta,
    mutta pääkäyttäjä voi vaihtaa kenen tahansa kirjautumiskuoren.

    Ainoa rajoitus kirjautumiskuorelle on, että komennon nimen täytyy
    olla lueteltuna tiedostossa /etc/shells ellei komentoa käynnistänyt
    pääkäyttäjä, jolloin mikä tahansa arvo voidaan lisätä. Tunnus,
    jolla on rajoitettu kirjautumiskuori, ei voi vaihtaa omaa
    kirjautumiskuortaan. Tästä syystä komennon /bin/rsh lisääminen
    tiedostoon /etc/shells ei ole suositeltavaa, koska käyttäjän
    vahingossa vaihtaessa rajoitettuun kuoreen, ei hän voi koskaan vaihtaa
    kirjautumiskuortaan takaisin alkuperäiseen arvoon.

VALITSIMET
    Mikäli valitsinta -s ei ole annettu, chsh toimii interaktiivisesti
    kysyen käyttäjältä kirjautumiskuorta. Syöttämällä uuden arvon
    vaihdetaan kuorta, ja antamalla tyhjän syötteen, vanha kuori jää
    voimaan. Nykyinen kuori tulostetaan [ ]-merkkiparin välissä.

TIEDOSTOT
    /etc/passwd
       käyttäjätunnuksien tiedot

    /etc/shells
       luettelo sallituista kirjautumiskuorista

    /etc/login.defs
       varjosalasanakaluston asetukset

KATSO MYÃS
    chfn(1), login.defs(5), passwd(5)Käyttäjän sovellukset     03/07/2006              CHSH(1)