clearenv

CLEARENV(3)       Podręcznik programisty Linuksa       CLEARENV(3)NAZWA
    clearenv - czyszczenie środowiska

SKŁADNIA
    #include <stdlib.h>

    int clearenv(void);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    clearenv():
      /* Glibc since 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc <= 2.19: */ _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE

OPIS
    Funkcja clearenv() czyści środowisko z wszystkich par nazwa-wartość i
    nadaje zewnętrznej zmiennej environ wartość NULL. Po tym wywołaniu nowe
    zmienne można dodać do środowiska za pomocą putenv(3) i setenv(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Funkcja clearenv() zwraca zero przy pomyślnym zakończeniu, a wartość
    niezerową w przypadku błędu.

WERSJE
    Dostępne od glibc 2.0.

ATRYBUTY
    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w
    podręczniku attributes(7).

    ┌─────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────┐
    │Interfejs        Atrybut        Wartość       │
    ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤
    │clearenv()        │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe const:env │
    └─────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────┘

ZGODNE Z
    Różne warianty Uniksa (DG/UX, HP-UX, QNX, ...). POSIX.9 (bindings for
    FORTRAN77). POSIX.1-1996 nie akceptował clearenv() ani putenv(3), ale
    zmienił zdanie i ujął te funkcje w wykazie w jednym z późniejszych wydań
    standardu (patrz §B.4.6.1). Jednakże, POSIX.1-2001 dodaje jedynie
    putenv(3) i odrzuca clearenv().

UWAGI
    Na systemach na których clearenv() jest niedostępne, przypisanie

      environ = NULL;

    prawdopodobnie zrobi to samo.

    Funkcja clearenv() może być przydatna w aplikacjach dbających o
    bezpieczeństwo, które chcą dokładnie kontrolować środowisko przekazywane
    do programów wykonywanych za pomocą exec(3). Aplikacje mogą to uczynić
    zaczynając od wyczyszczenia środowiska, a następnie dodawania wybranych
    zmiennych środowiskowych.

    Proszę zauważyć, że głównych efektem działania clearenv() jest
    dostosowanie wartości wskaźnika environ(7); funkcja ta nie usuwa
    zawartości buforów zawierających definicje środowiska.

    Na stronach podręcznika dla DG/UX i Tru64 jest napisane: Jeśli environ
    zostało zmodyfikowane przez cokolwiek innego niż funkcje putenv(3),
    getenv(3) lub clearenv(), to clearenv() zwróci błąd, pozostawiając
    niezmienione środowisko procesu.

ZOBACZ TAKŻE
    getenv(3), putenv(3), setenv(3), unsetenv(3), environ(7)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.11 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej
    Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.Linux              22 marca 2021 r.           CLEARENV(3)