clock

CLOCK(3)         Podręcznik programisty Linuksa         CLOCK(3)NAZWA
    clock - wyznaczanie czasu procesora

SKŁADNIA
    #include <time.h>

    clock_t clock(void);

OPIS
    Funkcja clock() zwraca przybliżoną ilość czasu procesora wykorzystanego
    przez program.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Zwracana wartość to ilość czasu CPU wykorzystanego do tej pory w formacie
    clock_t. Aby otrzymać czas w sekundach, należy podzielić go przez
    CLOCKS_PER_SEC. Jeśli informacja o wykorzystanym czasie procesora jest
    niedostępna lub wartość tego czasu nie może zostać przedstawiona,
    zwracana jest wartość (clock_t) -1.

ATRYBUTY
    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w
    podręczniku attributes(7).

    ┌──────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │Interfejs Atrybut        Wartość │
    ├──────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │clock()  │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └──────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z
    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99. XSI wymaga, aby CLOCKS_PER_SEC było
    równe 1000000, niezależnie od rzeczywistej rozdzielczości.

UWAGI
    Standard C dopuszcza nieokreśloną wartość na początku programu. Aby
    zapewnić maksymalną przenośność, należy odjąć od wyniku funkcji wartość
    zwróconą przez clock() na początku programu.

    Należy zauważyć, że zegar może się przekręcić. W systemach 32-bitowych,
    gdzie CLOCKS_PER_SEC wynosi 1000000, funkcja ta będzie zwracać tę samą
    wartość co około 72 minuty.

    W niektórych innych implementacjach wartość zwracana przez clock()
    zawiera również czasy procesów potomnych, których kod zakończenia został
    odczytany za pomocą wait(2) (lub innego programu typu "wait"). Linux nie
    dołącza do wartości zwracanej clock() czasów procesów potomnych, na
    których zakończenie oczekiwano. Funkcja times(2), zwracająca (osobne)
    informacje o procesie macierzystym i o jego potomkach, może być bardziej
    pożądana.

    W glibc 2.17 i wcześniejszych clock() był implementowany za pomocą
    times(2). Aby zwiększyć dokładność, od wersji glibc 2.18 jest
    implementowany za pomocą clock_gettime(2) (przy użyciu zegara
    CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID).

ZOBACZ TAKŻE
    clock_gettime(2), getrusage(2), times(2)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.08 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam
    Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>,
    Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ
    ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>.GNU              15 września 2017 r.           CLOCK(3)