cmp

CMP(1)              NarzÄdzia GNU             CMP(1)NAZWA
    cmp - porównuje dwa pliki lub zakresy bajtów

SKÅADNIA
    cmp [-clsv] [-i ile] [--help] [--print-chars] [--ignore-initial=ile]
      [--verbose] [--quiet] [--silent] [--version] plik1 plik2

OPIS
    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może byÄ
    niedokÅadna lub niekompletna. Autorytatywnym źródÅem jest obecnie
    dokumentacja Texinfo. DostÄp do niej uzyskasz wpisujÄc w wierszu
    poleceÅ:
       pinfo cmp
    lub
       info cmp.

    NarzÄdzie cmp porównuje dwa dowolnego typu pliki i wypisuje wynik na
    standardowym wyjÅciu. DomyÅlnie, cmp milczy gdy pliki sÄ takie same.
    JeÅli siÄ różniÄ, zgÅaszany jest numer bajtu i linii, gdzie wystÄpiÅa
    pierwsza różnica. Bajty i linie sÄ numerowane od jeden.

    Podana w wierszu poleceÅ nazwa pliku `-' oznacza standardowe wejÅcie.

OPCJE
    DostÄpne sÄ nastÄpujÄce opcje:

    -c
    --print-chars
       Wypisuje różniÄce siÄ znaki. Znaki sterujÄce pokazywane sÄ w
       postaci ^ plus litera, a znaki z ustawionym bardziej znaczÄcym
       bitem (high bit) poprzedzane sÄ przedrostkiem M- (oznaczajÄcym
       ``meta'').

    -i ile
    --ignore-initial=ile
       Ignoruje wszelkie różnice w ile poczÄtkowych bajtach każdego
       z plików. Traktuje pliki zawierajÄce mniej niż ile bajtów
       jakby byÅy puste.

    -l
    --verbose
       Dla każdej różnicy wypisuje numer bajtu (dziesiÄtnie) i
       wartoÅci różniÄcych siÄ bajtów (ósemkowo).

    -s
    --quiet
    --silent
       Nic nie wypisuje. Zwraca tylko kod zakoÅczenia wskazujÄcy, czy
       pliki siÄ różniÄ.

    --help WyÅwietla informacjÄ o stosowaniu programu i dostÄpnych opcjach,
       koÅczy pracÄ.

    -v
    --version
       WyÅwietla numer wersji programu i koÅczy pracÄ.

KOPIOWANIE
    Plik ten powstaÅ na podstawie podrÄcznika info pakietu diffutils.

    Copyright (C) 1992, 1993, 1994 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
    manual under the conditions for verbatim copying, provided that the
    entire resulting derived work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this
    manual into another language, under the above conditions for modified
    versions, except that this permission notice may be stated in a
    translation approved by the Foundation.

DIAGNOSTYKA
    Zwracana wartoÅÄ 0 oznacza, że nie odnaleziono różnic, 1 znaczy
    różnice, a 2 kÅopoty.

ZOBACZ TAKŻE
    comm(1), diff(1), diff3(1), sdiff(1).NarzÄdzia różnicowe GNU   22 wrzeÅnia 1994             CMP(1)