cp

CP(1)          Käyttäjän sovellusohjelmat          CP(1)NIMI
    cp - kopioi tiedostoja

YLEISKATSAUS
    cp [lisäargumentit] lähde kohde
    cp [lisäargumentit] lähde... hakemisto
    Optiot:
    [-abdfilprsuvxPR] [-S backup-suffix] [-V {numbered,existing,simple}]
    [--backup] [--no-dereference] [--force] [--interactive] [--one-file-
    system] [--preserve] [--recursive] [--update] [--verbose]
    [--suffix=backup-suffix] [--version-control={numbered,existing,simple}]
    [--archive] [--parents] [--link] [--symbolic-link] [--help] [--version]

KUVAUS
    Tätä dokumentaatiota ei enää ylläpidetä ja se saattaa olla
    riittämätöntä ja epätarkkaa. Texinfo-dokumentaatio on ensisijainen
    tietolähde.

    Tämä man-sivu kertoo cp -komennon GNU-version toiminnan.

    Jos cp:lle annettu viimeinen argumentti on olemassa oleva hakemisto, cp
    kopioi jokaisen annetun tiedoston samannimiseen tiedostoon kyseiseen
    hakemistoon.

    Jos ainoastaan kaksi tiedostonimeä on annettu, cp kopioi ensimmäisen
    tiedoston toiseksi. Virheilmoitus tulostetaan, mikäli viimeinen
    argumentti ei ole hakemisto tai useampi kuin kaksi tiedostonimeä on
    annettu.

    Oletusarvoisesti cp ei kopioi hakemistoja.

  OPTIOT
    -a, --archive
       Säilyttää mahdollisimman hyvin alkuperäisten tiedostojen
       rakenteen ja atribuutit. Sama kuin -dpR.

    -b, --backup
       Tekee varmuuskopiot tiedostoista.

    -d, --no-dereference
       Kopioi symboliset linkit symbolisina linkkeinä sen sijaan,
       että kopioisi tiedostot, joihin symboliset linkit osoittavat.
       Säilyttää kopioissa alkuperäisten tiedostojen väliset
       symboliset linkkisuhteet.

    -f, --force
       Tuhoaa jo olemassa olevat kohdetiedostot.

    -i, --interactive
       Ilmoittaa, mikäli olemassa olevat kohdetiedostot ovat vaarassa
       tulla ylikirjoitetuiksi.

    -l, --link
       Tekee tiedostojen kopioimisen sijaan lähdetiedostoista linkit
       kohdehakemistoon.

    -P, --parents
       Muodostaa jokaisen kohdetiedoston nimen lisäämällä
       kohdehakemiston nimeen kauttaviivan ja lähdetiedoston nimen
       polkuineen. Viimeisen argumentin täytyy olla kohdehakemiston
       nimi.

       Esimerkiksi komento 'cp --parents a/b/c joku_hakemisto' kopioi
       hakemistopuun a/b/ päässä olevan tiedoston c hakemistoon
       joku_hakemisto/a/b/c muodostaen myös puuttuvat alihakemistot.

    -p, --preserve
       Säilyttää alkuperäisten tiedostojen omistus-, ryhmä-,
       oikeus-, ja aikatiedot.

    -r   Kopioi hakemistot rekursiivisesti, kopioiden kaikki tiedostot
       normaalisti.

    -s, --symbolic-link
       Tekee symboliset linkit sen sijaan, että kopioisi tiedostot.
       Kaikkien tiedostonimien täytyy olla absoluuttisia, eli
       elleivät lähde- ja kohdetiedostot ole samassa hakemistossa,
       lähdetiedostojen täytyy sisältää polkutiedot
       juurihakemistosta (/) lähtien.

       Tämä lisäargumentti tuottaa virheilmoituksen, mikäli
       systeemi ei tue symbolisia linkkejä.

    -u, --update
       Ei kopioi tiedostoja, mikäli kohdetiedostolla on sama tai
       uudempi muutospäivämäärä.

    -v, --verbose
       Tulostaa jokaisen kopioitavan tiedoston nimen ennen kopiointia.

    -x, --one-file-system
       Hylkää kaikki alihakemistot, jotka ovat eri
       tiedostojärjestelmissä kuin se, josta kopiointi aloitettiin.

    -R, --recursive
       Kopioi hakemistot rekursiivisesti.

    --help Tulostaa ohjelman käyttöohjeet.

    --version
       Tulostaa versiotiedot.

    -S, --suffix backup-suffix
       Tarkennin, jota käytetään tehtäessä yksinkertaisia
       varmuuskopioita. Voidaan asettaa SIMPLE_BACKUP_SUFFIX-
       ympäristömuuttujan avulla, joka voidaan korvata tällä
       lisäargumentilla. Jos kumpaakaan ei ole annettu, oletusarvo on
       '~' kuten Emacsissa.

    -V, --version-control {numbered,existing,simple}
       Varmuuskopioiden tyyppi voidaan asettaa VERSION_CONTROL-
       ympäristömuuttujalla, joka voidaan korvata tällä
       lisäargumentilla.

       Jos kumpaakaan ei ole annettu, oletusarvoinen varmuuskopion
       tyyppi on 'existing'. VERSION_CONTROL-ympäristömuuttujan arvo
       ja cp-komennolle annettu -V lisäargumentti toimivat samoin kuin
       GNU Emacsin 'version-control'-muuttuja: Myös ne tunnistavat
       synonyymejä, jotka ovat kuvaavampia.

       Käytettävissä olevia arvoja ovat (uniikit lyhenteet
       hyväksytään):

       `t' tai `numbered'
           Tekee aina numeroidut varmuuskopiot.

       `nil' tai `existing'
           Tekee numeroidut varmuuskopiot ainoastaan niistä
           tiedostoista, jotka ovat jo valmiiksi numeroituja.
           Yksinkertaiset kopiot muista.

       `never' tai `simple'
           Tekee aina yksinkertaiset varmuuskopiot.FSF              7. Huhtikuuta 1998             CP(1)