cron

CRON(8)           System Manager's Manual          CRON(8)NAZWA
    cron - daemon do wywoÅywania odÅożonych komend

SKÅADNIA
    cron

OPIS
    Cron powinien byÄ uruchamiany z /etc/rc lub /etc/rc.local. Wyjdzie on
    natychmiast, wiÄc nie musisz uruchamiaÄ go z '&'.

    Cron przeglÄda /var/spool/cron/crontabs w poszukiwaniu plików-tabel
    (crontab), nazywanych wedÅug kont w /etc/passwd; znalezione tabele
    Åaduje do pamiÄci. Cron szuka również /etc/crontab, które jest w
    innym formacie (zobacz crontab(5)). NastÄpnie Cron budzi siÄ co
    minutÄ, sprawdzajÄc wszystkie zapisane tabele, czy przypadkiem jakaÅ
    komenda w tej minucie nie powinna byÄ wywoÅana. Podczas wywoÅywania
    komend, wszelkie ich wyjÅcie jest przesyÅane pocztÄ do wÅaÅciciela
    tabeli (lub do użytkownika podanego w zmiennej Årodowiskowej MAILTO w
    tabeli, jeÅli taki istnieje).

    Dodatkowo, cron co minutÄ sprawdza czy czas modyfikacji (modtime) jego
    katalogu spool-owego (lub czas modyfikacji /etc/crontab) byÅ zmieniony,
    a jeÅli tak, to cron sprawdzi czasy modyfikacji tabel i przeÅaduje
    wszystkie te, które byÅy ostatnio zmienione. Dlatego nie trzeba
    restartowaÄ crona za każdym razem gdy zmodyfikuje siÄ plik tabeli.
    Zauważ, że komenda Crontab(1) odÅwieża czas modyfikacji za każdym
    razem gdy zmieni tabelÄ.

ZOBACZ TAKŻE
    crontab(1), crontab(5)

AUTOR
    Paul Vixie <paul@vix.com>4th Berkeley Distribution    20 grudnia 1993            CRON(8)