crontab

crontab(1)                              crontab(1)İSİM
    crontab - bağımsız kullanıcılar için crontab dosyalarının bakımını ve
    işletilmesini sağlar (V3)

KULLANIM
    crontab [-u kullanıcı] dosya
    crontab [-u kullanıcı] {-l | -r | -e }

AÇIKLAMA
    crontab; Vixie Cron içindeki cron(8) sürecini yürüten tabloları yüklemek,
    kaldırmak veya listelemek için kullanılan programdır. Her kullanıcı kendi
    crontab dosyasına sahip olabilir. Bu dosyalar /var dizini içinde olmasına
    rağmen, doğrudan düzenlenecek bir yapıda değildirler.

    Şayet bir cron.allow (izin) dosyası varsa, bu komutu kullanabilmek için,
    bu dosyada listelenmiş olmak zorundasınız. Eğer cron.allow dosyası yok
    fakat bir cron.deny (red) dosyası mevcut ise, bu komutu kullanabilmek
    için cron.deny dosyası içindeki listede adınızın olmaması gerekir. Eğer
    bu iki dosyanın ikisi de yoksa, ayar seçeneneklerine bağlı olarak, sadece
    süper kullanıcı bu komutu kullanabilir veya bütün kullanıcılar bu komutu
    çalıştırma hakkına sahip olabilirler. Buradaki temel nokta ayar
    seçenekleridir.

    -u seçeneği belirtilmişse, bu seçenek crontab dosyası çimdiklenecek olan
    kullanıcının adını belirtir. Şayet bu seçenek yok ise, crontab komutu
    çalıştıran kullanıcı olarak "sizin" crontab dosyanızı araştıracaktır.
    Unutmayın ki; su(8), crontab'ın kafasını karıştırabilir. Eğer su(8)
    programını çalıştırdıktan sonra crontab'ı kullanacaksanız, güvenlik amacı
    ile, -u seçeneğini kullanmalısınız.

    Bu komutun yukarda gösterilen ilk kullanım şekli, belirtilen dosya ya da
    dosya yerine ``-'' verildiğinde standart girdiden yeni bir crontab
    dosyasını yüklemek için kullanılır.

    -l seçeneği, o anki crontab'ın standart çıktıda görüntülenmesini sağlar.

    -r seçeneği, o anki crontab'ı siler.

    -e seçeneği, VISUAL veya EDITOR ortam değişkeni ile belirtilmiş olan
    metin düzenleyici ile, o anki crontab dosyasını düzenlemek için
    kullanılır. Metin düzenleyiciden çıktıktan sonra, düzenlenmiş olan
    crontab dosyası özdevinimli yüklenecektir.


İLGİLİ BELGELER
    crontab(5), cron(8).


İLGİLİ DOSYALAR
    /etc/cron.allow
    /etc/cron.deny


STANDARTLAR
    crontab komutu, IEEE Std1003.2-1992 (''POSIX'') ile uyumludur. Bu yeni
    komut sözdizimi, klasik SVR3 sözdiziminden farklı olduğu gibi, Vixie
    Cron'un önceki sürümlerinden de farklılık gösterir.


TEŞHİS
    Şayet yanlış bir komut biçimi ile çalıştırmaya kalkarsanız, kısa bir
    kullanım bilgisi alırsınız.


YAZAN
    Paul Vixie <paul (at) vix.com> tarafından yazılmıştır.


ÇEVİREN
    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasım 2003

4. Berkeley Dağıtımı       29 Aralık 1993            crontab(1)