crontab

CRONTAB(7)                              CRONTAB(7)NIMI
    crontab - muokkaa käyttäjäkohtaista crontab-tiedostoa

YLEISKATSAUS
    crontab [ -u käyttäjä ] tiedosto
    crontab [ -u käyttäjä ] { -l | -r | -e }

KUVAUS
    Crontab-ohjelmaa käytetään määrittämään, poistamaan tai tulostamaan
    taulukko, jolla ohjataan cron(8) -daemonia Vixie Cron -systeemissä.
    Jokaisella käyttäjällä voi olla oma taulukko. Vaikka taulukkotiedostot
    sijaitsevat /var -hakemiston alla, niitä ei ole tarkoitettu suoraan
    muokattaviksi.

    Jos allow-tiedosto on olemassa, se listaa ne käyttäjätunnukset, joilla on
    oikeus ajaa komento. Jos allow-tiedostoa ei ole, mutta deny-tiedosto on
    olemassa, se listaa ne tunnukset, joilta komennon ajo on kielletty. Jos
    kumpaakaan tiedostoa ei ole, riippuu konekohtaisista määrittelyistä onko
    komennon suoritusoikeus vain pääkäyttäjällä vaiko kaikilla käyttäjillä.

    -u -optiolla määritetään se käyttäjätunnus, jonka taulukkoa muokataan.
    Ilman tätä optiota muokataan komennon antajan taulukkoa. Huomaa, että
    su(8) -komento voi aiheuttaa sekaannuksia; jos se on annettu ennen
    crontab - komentoa, -u -optiota tulisi aina käyttää.

    Ensimmäinen komentorakenne asentaa uuden taulukon, joko nimetystä
    tiedostosta tai vakiosyötteestä, jos tiedostonimi on ''-''.

    -l -optio tulostaa nykyisen taulukon vakiotulosteeseen.

    -r -optio poistaa nykyisen taulukon.

    -e -optio aloittaa nykyisen taulukon muokkauksen editorilla, joka on
    määritetty VISUAL tai EDITOR -ympäristömuuttujilla. Muokkauksen jälkeen
    uusi taulukko asennetaan automaattisesti.

TIEDOSTOT
    /etc/cron.allow
    /etc/cron.deny

STANDARDIT
    crontab -komento noudattaa standardia IEEE Std1003.2-1992 (``POSIX'').
    Uusi komentorakenne eroaa aikaisemmista Vixie Cron -versioista sekä
    SVR3-rakenteesta.

DIAGNOSTIIKKA
    Lyhyt käyttöohje tulostetaan, jos komento annetaan väärillä
    parametreilla.

TEKIJÄ
    Paul Vixie <paul@vix.com>

KATSO MYÖS
    crontab(5), cron(8).4th Berkeley Distribution                       CRONTAB(7)