crypt

crypt(3)          Kütüphane Ä°Ålevleri          crypt(3)Ä°SÄ°M
    crypt - parola ve veri Åifrelemesi

KULLANIM
    #define _XOPEN_SOURCE
    #include <unistd.h>

    void crypt (const char *parola, const char *tuz);
    -lcrypt ile ilintileme gerektirir.


AÃIKLAMA
    crypt parola Åifreleme iÅlevidir. Veri Åifreleme Standartı (Data
    Encryption Standard) algoritmasına dayanır, fakat anahtar tarama
    için tasarlanmıŠdonanımlara engel olmak için bir takım
    farklılıklar içerir.

    parola kullanıcın girdiÄi paroladır.

    tuz ise, elemanları [a-zA-Z0-9./] kümesinden seçilen iki karakterli
    bir dizgedir. Bu dizge algoritmayı 4096 farklı ihtimalden biri ile
    karıÅtırmayı amaçlar.

    parolanın ilk sekiz karakterinden her birinin en düÅük anlamlı 7
    biti alınarak 56 bitlik parola oluÅturulur. Bu 56 bitlik parola tekrar
    tekrar bir dizgeyi (genellikle hepsi sıfırlardan oluÅan bir dizge)
    Åifrelemede kullanılır. DönüŠdeÄeri 13 karakterli bir ASCII
    dizgesi olan ve ilk iki karakteri tuzu temsil eden ÅifrelenmiÅ
    paroladır. DönüŠdeÄeri, her iÅlev çaÄrısında içeriÄi deÄiÅen
    statik bir veridir.

    Uyarı:
       Anahtar aralıÄı 2^56 (7.2e16) farklı deÄer içermektedir. Bu
       anahtar aralıÄının tümünü kapsayan taramalar paralel
       bilgisayarlar ile mümkündür. crack(1) gibi yazılımlar bu
       anahtar aralıÄının bir kısmını tarayıp parolaları elde
       etmek için insanlar tarafından kullanılmaktadır. Bu sebeple,
       parola seçerken sık kullanılan kelime ve isimlerden
       sakınılmalıdır. Parola seçme iÅlemi esnasında
       kırılabilir parolaları kontrol eden passwd(1) uygulaması
       kullanmalıdır.

    DES algoritması, crypt arayüzünün parola kimlik denetimi haricinde
    kullanılmasını kötü bir seçenek haline getirmiÅtir.EÄer crypt
    arayüzünü kriptografi projenizde kullanmayı planlıyorsanız,
    bundan vazgeçin: Åifreleme ve DES kütüphaneleri konusunda iyi bir
    kitap elde edinin.


DÃNÃÅ DEÄERÄ°
    DönüŠdeÄeri ÅifrelenmiÅ parolaya bir göstericidir. Hata durumunda,
    boŠgösterici döner.


HATALAR
    ENOSYS Ä°Ålev kütüphanede bulunmamaktadır (ÃrneÄin, ABD'nin ihracat
       sınırlamalarından dolayı).

GNU OLUÅUMU
    Bu iÅlevin glibc2 sürümü Åu ek özelliklere sahiptir. EÄer tuz
    karakter dizisi, "$1$" karakterleri ile baÅlar ve bunun ardından en
    fazla 8 karakter gelirse (ve tercihan "$" karakteri ile
    sonlandırılırsa), bu durumda glib crypt iÅlevi DES motoru yerine,
    MD5 algoritması kullanılır ve 34 bayta kadar çıktı verilir.
    Ãıktı "$1$<dizge>$" biçimindedir. Burada dizge, 8 karaktere kadar
    tuz ve bunu takip eden [a-zA-Z0-9./] kümesinden seçilmiŠ22 bayttan
    oluÅur. Burada bu anahtarın bütünü anlamlıdır (sadece ilk 8
    baytı deÄil).

    Bu iÅlevin kullanıldıÄı yazılımlar derlenirken -lcrypt ile
    ilintilemelidir.


UYUMLULUK
    crypt() iÅlevi SVID, X/OPEN, BSD 4.3 ve POSIX 1003.1-2001 uyumludur.


Ä°LGÄ°LÄ° BELGELER
    login(1), crypt(1), passwd(1), encrypt(3), getpass(3), passwd(5).


ÃEVÄ°REN
    Emin İslam Tatlı <eminislam (at) web.de>, Nisan 2004

                23 Aralık 2001            crypt(3)