ctime

ctime(3)            2007-10-27-16:31            ctime(3)Назва
    asctime, ctime, gmtime, localtime, mktime, asctime_r, ctime_r, gmtime_r,
    localtime_r - перетворює дату і час у доступну форму або ASCII


Огляд
    #include <time.h>

    char *asctime(const struct tm *tm);


    char *asctime_r(const struct tm *tm, char *buf);

    char *ctime(const time_t *timep);


    char *ctime_r(const time_t *timep, char *buf);

    struct tm *gmtime(const time_t *timep);


    struct tm *gmtime_r(const time_t *timep, struct tm *result);

    struct tm *localtime(const time_t *timep);


    struct tm *localtime_r(const time_t *timep, struct tm *result);

    time_t mktime(struct tm *tm);


Опис
    Функції ctime(), gmtime() та localtime(), усі візьмуть як аргумент типу
    time_t, що відображає календарний час. Коли розглянуто як абсолютний час,
    цей аргумент дорівнює кількості секунд з 00:00:00 1-го Січня 1970-го
    року, Координованого Універсального Часу (UTC).

    Функції asctime() і mktime(), обидві, візьмуть як аргумент час у
    людиночитаємому форматі, що являє собою числа, що відповідають рокові,
    місяцю, дню тощо.

    Людиночитзємий формат зберігається у структурі tm, яку означено у
    заголовковому файлі <time.h>:

          struct tm {
               int   tm_sec;     /* секунди */
               int   tm_min;     /* хвилини */
               int   tm_hour;    /* години */
               int   tm_mday;    /* день місяця */
               int   tm_mon;     /* місяць */
               int   tm_year;    /* рік */
               int   tm_wday;    /* день тижня */
               int   tm_yday;    /* день року */
               int   tm_isdst;    /* літній час */
          };

    Членами структури tm являються:


    tm_sec
        Число секунд, які пройшли після виповнення хвилини, зазвичай у
       діапазоні 0 до 59, але може бути до 61, щоб дозволити перехідні
       секунди.


    tm_min
        Число хвилин, які пройшли після виповнення години, у діапазоні 0
       і 59.


    tm_hour
        Число годин, після півночі, у діапазоні 0 до 23.


    tm_mday
        День місяця, у діапазоні 1 до 31.


    tm_mon
        Кількість місяців, починаючи з Січня, в діапазоні 0 до 11.


    tm_year
        Кількість років, починаючи з 1900.


    tm_wday
        Кількість днів, починаючи з неділі.


    tm_yday
        Кількість днів, починаючи з 1-го Січня, в діапазоні 0 до 365.


    tm_isdst
        Прапорець, що вказує, чи діє літній час. Значення є додатковим,
       якщо так, нуль, якщо ні і від'ємне, якщо ця інформація недоступна.

       Виклик ctime(t) еквівалентний asctime(localtime(t)). Він
       перетворює календарний час t у ланцюжок, що має форму


         "Wed Jun 30 21:49:08 1993\n"

    Використовуються наступні скорочення назв днів тижня: `Sun', `Mon',
    `Tue', `Wed', `Thu', `Fri' та `Sat'. Місяців: `Jan', `Feb', `Mar', `Apr',
    `May', `Jun', `Jul', `Aug', `Sep', `Oct', `Nov' і `Dec'. Для місяців -
    `Jan', `Feb', `Mar', `Apr', `May', `Jun', `Jul', `Aug', `Sep', `Oct',
    `Nov' і `Dec'. Повернене значення є покажчиком на статично-виділений
    ланцюжок, який можна перезаписати послідовними викликами будь-яких
    функцій дати і часу. Ця функція також надасть значення зовнішній змінній
    tzname (дивіться tzset(3)), яке вказуватиме теперішній часовий пояс.
    Схожа версія функції, ctime_r(), здійснює те саме, але зберігає ланцюжок
    у наданий користувачем буфер довжиною, щонайменше, 26 знаків. Їй не
    потрібно встановлювати tzname.

    Функція gmtime() обертає календарний час timep у розгорнуте
    представлення, виражене у Координованому Універсальному Часі (Coordinated
    Universal Time - UTC). Вона може повернути NULL, якщо рік не вміщається в
    ціле число. Повернене значення є покажчиком на статично-відведену
    структуру (дані типу struct), яку можна перезаписати наступними викликами
    будь-яких функцій дати або часу. Функція gmtime_r() діє так само, але
    зберігає дані в надану користувачем структуру (тип struct).

    Функція localtime() обертає календарний час у розгорнуте представлення,
    відносне до вказаного користувачем часового поясу. Функція діє так, ніби
    вона викликала tzset(3) і встановлює зовнішні змінні tzname до значення
    поточноого часового поясу,
© 2005-2007 DLOU, GNU FDL    2007-10-27-16:31            ctime(3)