date

DATE(1)         Käyttäjän sovellusohjelmat         DATE(1)NIMI
    date - tulosta tai aseta systeemin kellonaika ja päiväys

YLEISKATSAUS
    date [-u] [-d aikajono] [-s aikajono] [--utc] [--universal]
    [--date=aikajono] [--set=aikajono] [--help] [--version] [+ARGUMENTTI]
    [KKPPttmm[[SS]VV][.ss]]


KUVAUS
    Tätä dokumenttia ei enää ylläpidetä ja se voi olla vanhentunut
    tai epätarkka. Texinfo-dokumentaatio on ajan tasalla.

    Tämä manuaali dokumentoi date-ohjelman GNU-version. date ilman
    argumentteja tulostaa kellonajan ja päiväyksen (alla kuvatussa
    '%c'-formaatissa). Jos argumentti alkaa merkillä '+', tulostetaan
    kellonaika ja päiväys argumentin mukaan. Argumentilla on sama
    formaatti kuin 'strftime'-kirjastofunktiolla. Argumentti tulostetaan
    sellaisenaan, poislukien '%'-merkillä alkavat direktiivit.

    Direktiivit ovat:

    %   prosenttimerkki %

    n   rivinsiirto

    t   sarkain (TAB)

    Aikakentät:

    %H   tunti (00..23)

    %I   tunti (01..12)

    %k   tunti ( 0..23)

    %l   tunti ( 1..12)

    %M   minuutti (00..59)

    %p   locale-määrityksen AM tai PM

    %r   12-tuntinen kellonaika (tt:mm:ss [AP]M)

    %s   aika sekunteina hetkestä 1970-01-01 00:00:00 UTC lukien
       (epästandardi laajennus)

    %S   sekunti (00..61)

    %T   24-tuntinen kellonaika (tt:mm:ss)

    %X   locale-määrityksen aikaesitys (%H:%M:%S)

    %Z   aikavyöhyke (esim. EET), tai tyhjä kenttä, ellei
       aikavyöhykettä tunneta

    Päiväyskentät:

    %a   locale-määrityksen lyhennetty viikonpäivä

    %A   locale-määrityksen täyspitkä viikonpäivä, pituus vaihtelee

    %b   locale-määrityksen lyhennetty kuukauden nimi

    %B   locale-määrityksen täyspitkä kuukauden nimi, pituus
       vaihtelee

    %c   locale-määrityksen mukainen kellonaika ja päiväys
       (oletusarvo)

    %d   kuukauden päivä (01..31)

    %D   päiväys (kk/pp/vv)

    %h   sama kuin %b

    %j   vuoden päivä (001..366)

    %m   kuukausi (01..12)

    %U   viikkonumero, kun sunnuntai on viikon ensimmäinen päivä
       (00..53)

    %w   viikonpäivä numerona (0..6); 0 = sunnuntai

    %W   viikkonumero, kun maanantai on viikon ensimmäinen päivä
       (00..53)

    %x   locale-määrityksen päiväys

    %y   vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa (00..99)

    %Y   vuosiluku (1970..)

    Oletuksena date täyttää numerokentät etunollilla. GNU date
    tunnistaa seuraavat epästandardit numeromuunnokset:

    -   (väliviiva) älä täytä kenttiä

    _   (alaviiva) täytä kentät välilyönneillä

    Jos argumentti ei ala '+'-merkillä date asettaa systeemikellon
    argumentin määrittämään kelloaikaan ja päiväykseen. Argumentti
    saa koostua vain numeroista, joilla on seuraava merkitys:

    KK   kuukausi

    PP   kuukauden päivä

    tt   tunti

    mm   minuutti

    SS   vuosiluvun kaksi ensimmäistä numeroa (valinnainen)

    VV   vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa (valinnainen)

    ss   sekunti (valinnainen)

    Vain pääkäyttäjä saa muuttaa systeemikellon ajan.

  OPTIOT
    -d aikajono, --date aikajono
       Näytä argumentin aikajono mukainen kellonaika ja päiväys.
       aikajono voi olla missä tahansa yleisessä muodossa. Tulostus
       on joko '%c'-muodossa tai '+'-merkillä alkavan määrityksen
       mukainen.

    --help Tulosta lyhyt käyttöohje ja poistu.

    --version
       Tulosta versiotiedot ja poistu.

    -s aikajono, --set aikajono
       Aseta systeemin kellonaika argumentin aikajono mukaan. aikajono
       voi olla missä tahansa yleisessä muodossa, sisältäen
       kuukauden nimen, aikavyöhykekoodin, 'am' tai 'pm', jne.

    -u, --universal
       Tulosta tai aseta kansainvälisen aikakoordinaatin (UTC eli GMT)
       mukainen kellonaika paikallisen ajan sijaan.

ESIMERKKEJÃ
    Tulosta toissapäiväinen päiväys:

       date --date ´2 days ago´

    Tulosta sen päivän päiväys, joka on kolmen kuukauden ja yhden
    päivän kuluttua:

       date --date ´3 months 1 day´

    Tulosta tämän vuoden joulupäivä vuodenpäivänä:

       date --date ´25 Dec´ +%j

    Tulosta päiväys muodossa, jossa on täyspitkä kuukauden nimi ja
    kuukauden päivä:

       date ´+%B %d´

    Tämä muoto tulostaa yksinumeroisen päivämäärän etunollalla. Jos
    tulostus halutaan ilman etunollaa, on käytettävä epästandardia `-´
    -muunnosta:

       date -d 1-may ´+%B %-d´FSF              7. Huhtikuuta 1998            DATE(1)